Advertentie

Aedifica wil Duitsland veroveren

CEO Stefaan Gielens en CFO Jean Kotarakos. ©aaa

De vastgoedbevak Aedifica zet sterk in op zorghuisvesting. Het bedrijf kijkt ook meer en meer over de landsgrenzen en wil van Duitsland zijn tweede grote markt maken.

Vergrijzing en demografische groei zijn de sleutelbegrippen bij vastgoedbevak Aedifica. Het bedrijf anticipeert op de almaar stijgende behoefte voor huisvesting voor ouderen en de sterke demografische groei in de Belgische steden. Vooral in de zorghuisvesting ziet de bevak een enorm potentieel. Dankzij 12 nieuwe aankopen bezit Aedifica vandaag 52 zorgsites. Goed voor 63 procent van zijn totale portefeuille. Inclusief de 209 miljoen euro aan investeringen die momenteel in de pijplijn zitten, schurkt het bedrijf aan tegen een portefeuille ter waarde van 1 miljard euro.

De focus ligt duidelijk op zorghuisvesting. 'We kijken ook uit naar opportuniteiten in andere marktsegmenten zoals huisvesting voor mensen met een beperking', zegt CEO Stefaan Gielens. 'Er is steeds meer behoefte aan zorgfaciliteiten en ook de overheid zit tegen zijn limieten aan.'

Duitsland

Dit jaar investeerde Aedifica in 5 Duitse rustoorden en dat smaakt naar meer. Vergrijzing is in Duitsland nog sterker dan in België, tegen 2060 zal 14 procent van de Duitsers tachtigplusser zijn, tegenover 5 procent vandaag. 'Volgens een studie zijn er vandaag zo'n 800.000 bedden in Duitsland en er is voorzien dat er nog 100.000 tot 130.000 bedden zullen bijkomen in de komende 10 jaren', zegt Gielens.

Voor appartementen ligt de focus op Belgische grootsteden als Antwerpen en Brussel. Al kijkt Aedifica voorlopig de kat uit de boom: 'We plannen in principe geen nieuwe investeringen in appartementen, tenzij er zich echt een opportuniteit aandient die we niet kunnen laten liggen', zegt Gielens.

De hotelsector laat de bevak links liggen omdat hotels geen residentieel vastgoed zijn. Om vast te houden aan de roerende voorheffing van 15 procent op dividenden moet vanaf 2015 minimum 80 procent van de portefeuille residentieel vastgoed zijn. Op dit moment is 82 procent van Aedifica’s portefeuille residentieel.

Kapitaalverhoging

Een bevak is het aan zijn statuut verplicht de schuldgraad onder 65 procent te houden, vandaag bedraagt de schuldgraad 45 procent. 'Wij streven naar een structurele schuldgraad van 50 à 55 procent. Een kapitaalverhoging is vandaag nog niet aan de orde, maar de kwestie leeft wel bij het management', zegt CEO Stefaan Gielens. De laatste kapitaalverhoging dateert van 2012, toen vergaarde Aedifica maar liefst 100 miljoen euro.

Dit jaar voorziet Aedifica een brutodividend van 1,90 euro per aandeel, meer dan de eerder beoogde 1,86 euro per aandeel. Rekening houdend met de lange termijn inflatie zal het dividend volgend jaar opnieuw stijgen tot 1,93 euro per aandeel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud