'Di Rupo kan Belgische Gerhard Schröder worden'

Alexander De Croo: 'Als we erin slagen tegen 2015 de effectieve pensioenleeftijd op te trekken van 59 naar 60 jaar, kan dat 2 miljard euro opleveren. (foto: Photonews)

'De keuze waar formateur Elio Di Rupo voor staat, is heel duidelijk. Ofwel gaan we voor het soort hervormingen dat Gerhard Schröder gedaan heeft begin jaren 2000 en worden we een land dat even competitief is als Duitsland. Ofwel doen we dat niet en glijden we langzaam in de richting van Griekse en andere landen.' Dat zegt Open VLD-voorzitter Alexander De Croo in een interview met De Tijd.

Gisteren begon Di Rupo met de sociaal-economische onderhandelingen met het oog op de vorming van een federale regering. De komende dagen moeten alle partijen langs- komen om hun visie te geven op de hervormingen die ons land nodig heeft. Open VLD-voorzitter Alexander De Croo geeft een schot voor de boeg. Hij hoopt dat Di Rupo de moed zal hebben die de Duitse socialistische bondskanselier Gerhard Schröder volgens hem had begin jaren 2000. Toen werden de bouwstenen gelegd voor het Duitse wirtschafswunder dat zich aan het voltrekken is. Schröder drukte toen de kosten van de arbeid en maakte de arbeidsmarkt flexibeler. Centraal stond de beperking van de werkloosheidssteun in de tijd. 'Elio Di Rupo kan de Belgische Gerhard Schröder worden', zegt De Croo hoopvol.

U mag vrijdag op de koffie bij Di Rupo. Welke plannen zal u hem voorleggen?

Alexander De Croo: 'We weten dat we voor een grote besparingsoefening staan. Die moet voornamelijk gebeuren door minder uit te geven. In de sociale zekerheid moeten we bekijken hoe we de middelen beter gebruiken. En bij de vervanging van ambtenaren moeten we zeer selectief zijn. Door slechts een op de twee te vervangen bijvoorbeeld.'

'We moeten op een intelligente manier besparen, zodat onze economische motor veel sterker wordt. Dat wil zeggen dat deze oefening niet alleen een budgetoefening is, maar ook een oefening in fundamentele hervormingen. ‘Onze arbeidsmarkt moet flexibeler worden, zodat de activiteitsgraad omhoog gaat. Het pensioensysteem moet worden hervormd, zodat de effectieve pensioenleeftijd stijgt. Als we er tegen 2015 in slagen de effectieve pensioenleeftijd op te trekken van 59 naar 60 jaar, kan dat 2 miljard euro opleveren.'

'Sommigen hebben het over een crisisbelasting, een algemene sociale bijdrage of het verhogen van de belasting op kapitaal. Dat zijn maatregelen die ervoor zorgen dat onze economische motor langzaam zal uitdoven.'

Is het realistisch terug te keren naar een begrotingsevenwicht zonder extra belastingen?

De Croo: 'Nieuwe belastingen zijn uit den boze. Als we extra inkomsten binnenhalen, moet dat een gevolg zijn van de hogere economische groei. Ondanks dat we geen regering hebben, ligt de groei boven 2 procent. Dat is vooral te danken aan Duitsland. Maar we hebben in ons land het potentieel om een even sterke economische motor te worden als Duitsland.'

'Het is aan Di Rupo om duidelijk te maken waar hij naartoe wil met ons land. Willen we een land zijn zoals Duitsland, dat de laagste werkloosheidsgraad ooit heeft. Of willen we een land zijn dat zijn lot laat afhangen van anderen.'

Ons land moet dus, net als Duitsland, kiezen voor een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd?

De Croo: 'We stellen vast dat we in een situatie van arbeidskrapte komen zodra de economie een beetje groeit. Tegelijkertijd leven in ons land ruim 1,2 miljoen mensen van een uitkering. Dat toont aan dat er een probleem is op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we een wortel- en stokbeleid voeren. De facto betekent dat de werkloosheidssteun beperken in de tijd.'

Na het ratingagentschap S&P dreigt nu ook Fitch met een ratingverlaging voor België. Baart u dat zorgen?

De Croo: 'De eerste waarschuwing hebben we zes maanden geleden gekregen. Dit is de tweede waarschuwing. Je kan je de vraag stellen of de derde waarschuwing kosteloos zal zijn.'

'Je kan het rapport van Fitch ook positief interpreteren. In tegenstelling tot de ronduit negatieve rapporten over Grieken- land, geven de kredietbeoordelaars ons land nog hoop. Eigenlijk zegt men dat we een zeer wel- varend land kunnen zijn als we de zaken nu aanpakken. We hebben de toekomst nog zelf in handen en we kunnen groot onheil vermijden. Als we nu slim besparen, kunnen we vermijden dat we later op een botte manier moeten saneren.'

Zal deze tweede waarschuwing de onderhandelaars onder druk zetten?

De Croo: 'Als we beginnen te spreken over de sociaaleconomische toekomst van ons land moeten we dat niet doen omdat Fitch of S&P dat vragen. We moeten dat doen omdat dat nodig is.'

Acht u een snel sociaaleconmisch akkoord mogelijk?

De Croo: 'Na elf maanden is het moeilijk daar een voorspelling over te doen. Di Rupo moet over twee tot drie weken een formateursnota neerleggen. Op basis daarvan moet een keuze gemaakt worden over de coalitiepartijen, zodat deze zomer kan worden onderhandeld over een regeerakkoord met de partijen die gekozen zijn.'

De N-VA wil met Open VLD en CD&V in een regering. Heeft u uw lot aan elkaar verbonden?

De Croo: 'Wij willen samenwerken met partijen die ons land grondig willen veranderen en resultaten willen boeken. Als dat niet kan, hoeven we geen deel uit te maken van een federale regering.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content