Akkoord over BHV

De acht partijen die onderhandelen over de vorming van een regering hebben een akkoord over het communautaire struikelblok Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). Het is een belangrijke stap naar een nieuwe regering, Di Rupo I.

'De kop is er af', klonk het woensdagavond laat opgelucht. 'Wat de Belgische politiek jarenlang verlamde, is nu van de baan.'

De doorbraak kwam er na een oproep van formateur Elio Di Rupo. Die had in de nacht van dinsdag op woensdag een persbericht verspreid waarin hij de druk op de onderhandelaars opschroefde. In het communiqué gaf Di Rupo toe dat de 'onderhandelingen ernstig geblokkeerd' zijn.

De vergadering van woensdag bestempelde hij als de 'laatste poging'. En de bijeenkomst begon onder een goed gesternte, met een gezamenlijk standpunt van de Vlaamse partijen. Dat werd goed ontvangen door de Franstalige partijen.

Woensdagavond laat kondigden de acht onderhandelende partij dan een akkoord aan. De komende dagen moet een en ander nog wel technisch worden uitgewerkt. Maar de grote lijnen van de splitsing van BHV liggen vast.

KIESKRING:

- De kieskring BHV wordt gesplitst. Enkel de inwoners van de zes faciliteitengemeenten zullen op Brusselse lijsten kunnen stemmen. De andere inwoners uit Halle-Vilvoorde stemmen op Vlaams-Brabantse lijsten.

- Er komt geen apparentering (het overdragen van stemoverschotten van de ene naar de andere kieskring).

SENAAT:

- Voor de Senaat moet BHV niet worden gesplitst. De Hoge Vergadering zal geen rechtstreeks verkozen senatoren meer kennen, maar wordt samengesteld door 29 vertegenwoordigers uit het Vlaams parlement, 21 uit het parlement van de Franse gemeenschap en één Duitstalige, aangevuld met 10 gecoöpteerde senatoren, zes Vlamingen en vier Franstaligen.

- Voor de toewijzing van de tien gecoöpteerde (dus door de partijen zelf aangeduide) senatoren aan de partijen is bepaald dat de Franstalige partijen rekening mogen houden met de stemmen uit Halle-Vilvoorde. De Vlaamse partijen mogen de stemmen uit Brussel in rekening brengen.

BURGEMEESTERS:


- De Vlaamse regering blijft bevoegd voor de benoeming van burgemeesters in de faciliteitengemeenten rond Brussel. Zolang een kandidaat niet benoemd is, blijft hij 'dienstdoend' burgemeester met volheid van bevoegdheden. Dat maakt dat gemeenten zonder benoemde burgemeester geen schepen verliezen, zoals dat nu het geval is.

- Afgewezen kandidaten gaan in beroep bij de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State, en niet bij de Vlaamse kamer van dat rechtscollege, zoals nu het geval is.

GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT:

- Het gerechtelijk arrondissement BHV wordt 'in principe' gesplitst. De concrete uitwerking hiervan is voor later. De juridische rechten van de inwoners van de faciliteitengemeenten worden verankerd in een bijzondere wet.

BELGEN IN HET BUITENLAND:

- Er komt een soort automatische procedure. Expats zullen minder moeite moeten doen om te kunnen stemmen. Vooral de MR, de grootste partij onder de expats, had hierop aangedrongen.

METROPOLITANE GEMEENSCHAP:


- Er komt een metropolitane gemeenschap over het ganse grondgebied van het vroegere Brabant. Dit wordt echter een overlegorgaan zonder enige beslissingsbevoegdheid.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud