Notionele intrestaftrek duwt belastingen 5,8 miljard euro lager

Sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen (midden).

Bedrijven hebben in 2009 hun vennootschapsbelasting met 5,8 miljard euro kunnen verminderen dankzij de notionele interestaftrek. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen kon inkijken. Hij pleit er voor het systeem te laten uitdoven omdat het te duur is.

De notionele intrestaftrek is een fiscaal gunstregime voor bedrijven. Het houdt in dat ze een fictieve rente kunnen berekenen op hun eigen vemogen en met dat bedrag hun belastbare winst mogen verminderen. Op die manier is het een aanmoediging om kapitaalbuffers aan te leggen.

Rond de notionele intrestaftrek is al jaren een politieke strijd losgebarsten, omdat de socialisten zich destijds verkeken hebben op de maatregel. Het was namelijk de paarse regering-Verhofstadt II die het fiscaal gunstregime in 2005 invoerde. De aanleiding was dat een ander fiscaal gunstregime - voor de zogenaamde coördinatiecentra - onder Europese druk moest verdwijnen.

De sp.a ging toen akkoord met de notionele intrestaftrek, maar de impact ervan werd destijds een stuk kleiner ingeschat. In 2006 werd in de begroting gerekend op 600 miljoen euro minder ontvangsten voor de overheid. Volgens de cijfers van Dirk Van der Maelen zijn die minderontvangsten in 2009 opgelopen tot 5,8 miljard euro.

Een tweede punt van discussie gaat over de vraag of het gunstregime ook jobs oplevert. De wet voorziet die voorwaarde niet, maar heel wat politici verwachten het de facto wel. Volgens Van der Maelen creëerden de 20 bedrijven die in 2009 het meest profiteerden van de notionele intrestaftrek maar 242 nieuwe jobs.

Moeilijker is de oefening hoeveel jobs gered zijn dankzij de notionele intrestaftrek. Agoria berekende in juni vorig jaar dat er alleen al in de technologische industrie 4.200 banen zouden verdwijnen moest de gunstmaatregel verdwijnen. Als je alle belastingen optelt die een bedrijf betaalt - zoals ook die op de lonen van werknemers - geeft een bedrijf in België 57 procent van zijn winst af, berekende consultant PriceWaterhouseCoopers in november vorig jaar.

Een laatste punt van discussie is hoeveel het de Belgische economie kost om het fiscaal gunstregime te veranderen. Buitenlandse investeerders waarderen voorspelbaarheid en de zekerheid van rechtsregels. 'Als je de maatregel elke drie maanden wijzigt, zal niemand hem nog begrijpen en hier nog willen investeren', zei premier Yves Leterme (CD&V) nog in maart vorig jaar.

Van der Maelen concludeert uit de kostprijs van de notionele intrestaftrek dat het systeem te duur en inefficiënt is en moet verdwijnen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud