Pieters en Flahaut starten dinsdag consultatieronde

Danny Pieters (links) en André Flahaut.

De twee bemiddelaars die zaterdag door de koning werden aangesteld om de onderhandelingen terug vlot te trekken, André Flahaut en Danny Pieters, hebben zondagnamiddag een werkmethode vastgelegd om de komende dagen hun opdracht gestalte te geven. Vanaf dinsdag zullen ze de partijvoorzitters van de zeven bij de onderhandeling betrokken partijen ontvangen, laten ze in een korte mededeling weten. De Vlaamse politieke partijen zijn bereid de bemiddelaars een kans te geven het vertrouwen tussen de zeven politieke partijen die deelnamen aan de preformatie, te herstellen.

Flahaut en Pieters werden zaterdagavond enigszins onverwacht aangeduid als bemiddelaars. Nadat PS-voorzitter Elio Di Rupo vrijdag voor de tweede maal de koning zijn ontslag had aangeboden als preformateur, nadat N-VA en CD&V zijn ultiem voorstel voor de herfinanciering van Brussel hadden afgeschoten, startte de vorst vrijdagavond de consultatie van de voorzitters van de partijen die rond de tafel zaten.

De zeven partijvoorzitters die betrokken waren bij de preformatiegesprekken zakten sinds vrijdagavond één na één af naar Laken. Wouter Beke (CD&V) beet de spits af, Bart De Wever (N-VA) sloot de audiënties zaterdagavond af. Rond 20u zaterdagavond draafden ook Kamervoorzitter André Flahaut (PS) en Senaatvoorzitter Danny Pieters (N-VA) op, tot verrassing van velen.

Koning Albert II belastte Pieters en Flahaut met een bemiddelingsopdracht om de onderhandelingen voor de vorming van de regering terug op te starten. 'Dit is noodzakelijk om het economische en sociale welzijn van de burgers te vrijwaren en om onze instellingen op een duurzame wijze te hervormen', klinkt het in het persbericht van het Paleis.

Met de aanstelling van Flahaut en Pieters blijven de twee grootste partijen van het land, PS en N-VA, aan zet, maar krijgen hoofdrolspelers Di Rupo en De Wever even respijt. Het is nu aan de Kamer- en Senaatsvoorzitters om het vertrouwen te herstellen. Flahaut en Pieters gaven zaterdagavond geen enkele commentaar.

Peeters

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft zondagochtend in Zaventem bij de start van de Gordel gezegd dat N-VA en PS verder moeten proberen om een oplossing uit te werken voor de actuele politieke crisis. 'Een oplossing die vanzelfsprekend voor ons aanvaardbaar is', zei Peeters.

Volgens de CD&V'er is een oplossing nog steeds mogelijk. 'Zij zijn de grootste partijen. Zij zijn aan zet en moeten met voorstellen over de brug komen.'

Peeters betreurde ook dat zelfs na dertig Gordeledities de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds niet gesplitst is. 'We moeten rustig, koelbloedig blijven voortwerken om die splitsing te bekomen en positief blijven. Wanneer iedereen de wil heeft om eruit te geraken is zeker een grote staatshervorming en splitsing mogelijk.'

Bourgeois

Peeters N-VA-collega in de Vlaamse regering, Geert Bourgeois, vroeg zich af of er 'misschien niet eerst een grote crisis in de preformatie nodig was om er te kunnen uit raken'.

Heel belangrijk voor de N-VA is het principe dat de deelstaten financiële verantwoordelijkheid opnemen. 'Dit is onder meer absoluut noodzakelijk om de enorme besparingsoperatie waarvoor het land staat tot een goed einde te brengen', zei Bourgeois.

Bourgeois uitte kritiek op preformateur Elio Di Rupo. Hij verweet Di Rupo met name tijdens de onderhandelingen te veel de spreekbuis geweest te zijn van de Franstaligen en onvoldoende losgekomen te zijn van de eigen gemeenschap.

Kritiek

Hij was ook niet te spreken over de kritiek zaterdag van sp.a-voorzitster Caroline Gennez. 'Links heeft de band met het volk verloren. Overal waar ik kom in Vlaanderen staat men pal achter het principe van meer financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten.'

N-VA-voorzitter Bart De Wever verwelkomde zondag de beslissing van het Paleis om Kamervoorzitter André Flahaut en Senaatsvoorzitter Danny Pieters aan te stellen als bemiddelaars.

'Na de ontgoocheling van de voorbije dagen moeten we nu opnieuw proberen constructief te werken en zoeken naar oplossingen. De huidige problemen dramatiseren helpt niemand vooruit, politici moeten nu in de eerste plaats verantwoordelijkheidszin tonen', verduidelijkte de N-VA-voorzitter.

Kans

De N-VA roept alle partijen dan ook op om de heren Flahaut en Pieters de kans te geven om in alle discretie hun bemiddelingsopdracht uit te voeren en tot een succes te brengen', liet De Wever weten.

Voor de N-VA is het essentieel dat er een staatshervorming komt 'die niet alleen bevoegdheden overdraagt, maar die alle overheden in dit land ook financieel verantwoordelijk maakt'. 'In het licht van de gigantische besparingsopdracht die ons te wachten staat, moeten alle overheden de tering naar de nering zetten', klonk het nog.

Sp.a-kopstuk Frank Vandenbroucke zei bij het begin van de Gordel dan weer erg teleurgesteld te zijn dat de zeven partijen die aan de preformatie deelnamen, niet tot een akkoord konden komen. 'Ik hoop dat Pieters en Flahaut dezelfde zeven partijen snel kunnen overtuigen de draad weer op te pikken.'

Milquet

Aan Franstalige kant verwelkomde cdH-voorzitster Joëlle Milquet het initiatief van koning Albert II om de voorzitters van Kamer en Senaat met een bemiddelingsopdracht te belasten om zo de onderhandelingen weer op te starten.

'Het gaat om een positief teken dat moet toelaten een dialoog te hervatten alsook, hopelijk, het noodzakelijke vertrouwen te herstellen in de zoektocht naar duurzame oplossingen voor ons land.'

Di Rupo

Ook PS-voorzitter Elio Di Rupo juichte de aanwijzing van Flahaut en Pieters zondag toe. 'Na enkele dagen van bezinning moet hun missie meer duidelijkheid brengen over de echte intenties van alle betrokken partijen', zei de ex-preformateur.

Di Rupo hoopt ook dat de twee bemiddelaars erin slagen 'een minimum aan vertrouwen te herstellen dat nodig is om een constructieve dialoog te voeren en tot een evenwichtig compromis te komen'.

Onkelinx

Di Rupo's partijgenote Laurette Onkelinx (PS) toonde zich dan weer een stuk minder optimistisch. 'We moeten ons voorbereiden op het einde van België', zegt Laurette Onkelinx zondag in een interview in La Dernière Heure. Ook haar partijgenoot Rudy Demotte, de Waalse minister-president, liet zich in gelijkaardige bewoordingen uit.

Volgens Laurette Onkelinx moet een splitsing overwogen worden. 'We kunnen niet meer ontkennen dat dat de wens is van een groot deel van de Vlaamse bevolking. Dus ja, we moeten ons voorbereiden op het einde van België. Zonder dat zijn we gezien. Als ik zie welke post ik krijg... Heel wat mensen denken al dat dit mogelijk is. De politiek moet er zich dus op voorbereiden, er niet op hopen, maar er zich wel op voorbereiden', legt de politica uit.

Onkelinx vraagt zich ook af of de N-VA in staat is tot een akkoord. 'Ik stel me nog één vraag: is de N-VA bereid tot een compromis? Ze verschuilt zich achter de herfinanciering van Brussel. Maar ik denk dat het veel fundamenteler is dan dat', benadrukt ze.

Compromis

'Er waren meer thema's waarover er geen akkoord was. Bart de Wever was misschien bang om daadwerkelijk tot een compromis te komen. Wie compromis zegt, zegt ook bepaalden niet tevreden stellen. Onderhandelen is altijd een risico.'

De CD&V zou een van de sleutels zijn om uit de impasse te raken, aldus Onkelinx. 'Het is niet voor niks dat de koning vrijdag als eerste de CD&V ontving, hoewel dat niet de grootste partij is. Ja, daar ligt een van de sleutels', meent Onkelinx.

Terug naar af

De crisis in de preformatie ontstond nadat preformateur Elio Di Rupo (PS) vrijdagnamiddag de handdoek in de ring gegooid had nadat CD&V en N-VA zijn ultieme compromisvoorstel hadden afgewezen. Di Rupo trok daarop naar de koning en bood zijn ontslag aan. 82 dagen na de federale verkiezingen van 13 juni was de vorming van de regering terug naar af. Het Paleis hield het ontslag in beraad en begon consultaties met de partijvoorzitters.

Het nieuwe voorstel dat Di Rupo vrijdag op tafel legde, was voor CD&V en N-VA onvoldoende. Brussel zou jaarlijks 250 miljoen euro (1 miljard over vier jaar) krijgen in ruil voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. In het kader van een nieuwe financieringswet zou daar nog eens 250 miljoen euro per jaar bijkomen. CD&V en N-VA weigerden echter ‘een blanco cheque’ te tekenen voor Brussel. Ze waren bereid om voor één of twee jaar 250 miljoen euro op tafel te leggen voor Brussel. De rest moest worden geregeld tijdens de gesprekken over een nieuwe financieringswet, die de financiële stromen regelt tussen de verschillende beleidsniveaus in ons land.

Alleen door het geld voor Brussel te koppelen aan de financieringswet kunnen we de Franstaligen zo ver krijgen om gesprekken over een nieuwe financieringswet aan te vatten, redeneerden CD&V en N-VA.

Wit blad

Di Rupo liet na zijn bezoek aan de koning vrijdagavond op een persconferentie weten dat ‘een historische kans is gemist om ons land op positieve manier te hervormen’. Hij wees CD&V en N-VA met de vinger. ‘De Franstaligen hebben in het verleden onvoldoende geluisterd naar de boodschap van de Vlamingen. Maar nu moet ik vaststellen dat sommige partijen op hun beurt dezelfde fout maken. Ze weigeren te begrijpen wat de Franstaligen verdedigen.’

De PS-voorzitter suggereerde dat de gesprekken nu van nul hervat moeten worden. Daardoor vervalt het akkoord over de overheveling van bevoegdheden voor een bedrag van 15,8 miljard euro en het principeakkoord over de hervorming van de financieringswet. Er zal dus gestart moeten worden van ‘een wit blad papier’.

De PS vindt dat het nu aan de N-VA is om haar verantwoordelijkheid op te nemen. Tegelijk is in PS-kringen te horen dat Di Rupo als preformateur veel toegevingen heeft gedaan die hij als PS-voorzitter niet meer zal doen. De onderhandelingen beloven er dus niet makkelijker op te worden.

Caroline Gennez (sp.a) vindt daarentegen dat er verdergewerkt moet worden met de voorstellen die al op tafel lagen. 'Laten we met de bestaande puzzelstukken op een positieve manier voortdoen', verklaarde ze na het gesprek met de Koning. CD&V-voorzitter Wouter Beke wil evenmin van nul herbeginnen. 'We hebben niet de tijd om nog maanden te onderhandelen', verklaarde hij zaterdagavond tijdens het Journaal op Eén. 'Maar ik blijf erin geloven.'

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud