‘Daling euro enige uitweg voor Europa'

‘De VS staan meer dan Europa klaar om weer aan te knopen met duurzame economische groei’, zeggen Peter De Keyzer en Bart Van Craeynest van Petercam in een interview met De Tijd. ‘In Europa is het nog te vroeg om de overheidsfinanciën te saneren. De enige uitweg is een verdere daling van de euro.’

De Keyzer volgde in 2009 Geert Noels op als hoofdeconoom van Petercam. Hij heeft een andere stijl dan zijn voorganger, die de laatste jaren tot mediafiguur uitgroeide. ‘Ik ben niet Geert Noels 2.0, ik ben Peter De Keyzer 1.0.’

De Keyzer trok Bart Van Craeynest aan om de Belgische economie te volgen. Vandaag presenteren de twee voor het eerst hun economische vooruitzichten. De Ufsia-alumni becommentariëren ook de uitdagingen voor het economisch beleid.

Recente cijfers wijzen op een groeivertraging van de wereldeconomie. Zal de afkoeling doorzetten?

Peter De Keyzer: ‘Drie dingen vallen op als we naar de wereldeconomie kijken. Ten eerste is 2010 een veel beter jaar dan 2009. Ten tweede is de groei in 2010 hoger dan de gemiddelde groei van de jaren 90. Ten derde verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de groei tot in 2015 hoger zal zijn dan in de jaren 90.’

‘Maar de groei versnelt alleen in de groeilanden. Dankzij Azië is de industriële productie van de groeilanden nu 15 procent hoger dan voor de recessie. In de rijke landen ligt de productie nog 10 procent lager dan voor de recessie. Ons aandeel in de taart krimpt elk jaar.’

Dreigt er een double dip in de rijke landen?

De Keyzer: ‘De VS staan meer dan Europa klaar om aan te knopen met duurzame groei nu de stimulans van het economische beleid en de heropbouw van de voorraden uitdooft. De Amerikaanse bedrijven hebben fors het mes gezet in de werkgelegenheid. Daardoor steeg de productiviteit en daalden de loonkosten per eenheid product. De ondernemingen rekruteren weer. In Europa is de arbeidsmarkt minder flexibel en is banen scheppen veel moeilijker. Een verdere daling van de euro is de enige uitweg.’

‘We zijn somberder dan de consensus en zien 25 procent kans op een double dip. We verwachten dat de economie van de VS dit jaar 2,7 en volgend jaar 2 procent groeit. In de eurozone zal de groei slechts 0,8 en 1 procent bedragen, maar de groei verschilt sterk van land tot land. Duitsland is het China van Europa dankzij loonmatiging en zijn efficiënte economie.’

Waarom bent u zo somber?

De Keyzer: ‘De jongste 30 jaar hebben leningen door de overheden en de privésector en een daling van de spaarquote de groei opgekrikt. Tegelijk groeide de beroepsbevolking zeer snel. De groei was dus in grote mate een illusie. De komende jaren zijn schuldafbouw en een verhoging van de spaarquote nodig en zal de beroepsbevolking trager groeien. Dat betekent minder groei.’

Is de euroklim duurzaam?

De Keyzer: ‘Nee, het is een goed moment om dollars te kopen. Ik verwacht dat de euro zal dalen tot 1,20 à 1,25 dollar eind dit jaar, 1,10 dollar eind volgend jaar en pariteit over drie jaar. Volgens de koopkrachtpariteit is de euro 1,15 dollar waard. Het probleem is dat Griekenland, Spanje, Portugal en Italië amper profiteren van een goedkopere euro, omdat zij vooral exporteren naar Europa. Een daling van de euro levert wel grote voordelen op voor Duitsland, Nederland en België. Duitsland moet die extra exportinkomsten uitgeven door meer te consumeren.’

Wat vindt u van de stresstests in Europa?

De Keyzer: ‘De banken hebben vooral een liquiditeitsprobleem. Dat los je op met meer vertrouwen. De test is dus een beetje zijn doel voorbijgeschoten. Toch zijn de markten blijkbaar nu iets geruster, en dat is goed nieuws.’

Slechte groeivooruitzichten vergroten het deflatiegevaar.

De Keyzer: ‘Het risico van deflatie is veel groter dan het inflatiegevaar. Met deflatie bedoel ik niet een periode van drie of vier maanden met negatieve inflatie. Daarmee bedoel ik structureel lage prijsdruk en consumenten die geen krediet krijgen en weigeren geld uit te geven. We moeten al het mogelijke doen om deflatie te voorkomen. Een daling van de euro helpt op twee manieren. Ze versterkt de concurrentiekracht en creëert ingevoerde inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) doet te weinig om het deflatierisico te beperken.’

Wat moet de ECB doen?

De Keyzer: ‘De ECB kan de rente nog wat verlagen. Dat zal niet veel opleveren, maar het is een signaal dat de ECB zich bewust is van de ernst van de toestand. Een andere optie is de zogenaamde kwantitatieve versoepeling van het geldbeleid. De banken moeten er zeker van zijn dat de ECB zal optreden als ultieme kredietverschaffer. De ECB verstrakt impliciet haar monetaire beleid, terwijl de regeringen het begrotingsbeleid verstrakken en de euro stijgt. Het beste scenario is een versoepeling van het rentebeleid, een herkapitalisatie van de banken en een stimulerend begrotingsbeleid.’

Zullen de markten een versoepeling van het begrotingsbeleid aanvaarden?

De Keyzer: ‘De geplande sanering van het begrotingsbeleid in 2011 is fout, want we zien nog geen volwaardig economisch herstel. Maar alle landen zijn geschrokken van de Griekse crisis en verstrakken nu hun begrotingsbeleid. Het is mogelijk een stimulerend beleid te voeren en de markten gerust te stellen door tegelijk structurele hervormingen aan te kondigen. Ik denk aan een verhoging van de pensioenleeftijd, een liberalisering van de goederen- en dienstenmarkten en van de arbeidsmarkt.’

Bart Van Craeynest: ‘Er is geen enkele reden waarom Duitsland budgettair op de rem moet staan. Duitsland legt hierdoor de lat steeds hoger en dwingt zo de rest van Europa hetzelfde te doen.’

De Keyzer: ‘Het Duitse beleid is een impliciet pleidooi voor een permanente recessie in Zuid-Europa. Overigens is de sanering van de overheidsfinanciën maar een deel van het verhaal. Zuid-Europa verliest al jaren concurrentiekracht. We hebben een Europese economische regering nodig die het beleid coördineert. Een machtige Europese Commissie moet de pensioenleeftijd kunnen bepalen of de loonindexering in België ter discussie stellen. De combinatie van hoge schulden en vergrijzing vormt een ongekende uitdaging.’

Welke lessen moet de belegger uit dit alles trekken?

De Keyzer: ‘We mijden Zuid-Europese aandelen en verkiezen Europese bedrijven die veel exporteren naar Azië, veelal Duitse aandelen. We verkiezen ook bedrijfsobligaties boven staatsobligaties wegens het hogere rendement. We verwachten geen sterke stijging van de langetermijnrente in Duitsland of de VS. We beleggen ook in goud, omdat het bescherming biedt tegen geopolitieke onzekerheid en beleidsvergissingen. Goud is een ideale hedge tegen onzekerheid.’

‘We kijken ook naar de groeilanden, zowel voor aandelen als obligaties. Bedrijven als Bekaert, Nestlé en Unilever zijn erg actief in de groeilanden. De loskoppeling van de Chinese munt van de dollar kan alle Oost-Aziatische munten de komende vier à vijf jaar met 20 procent doen stijgen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud