32.000 bedrijven dienen geen aangifte in

In 2010 - het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn - hebben 32.169 bedrijven nagelaten een belastingaangifte in te dienen. Dat is 7 procent van de 450.000 vennootschappen die in 2010 belastingplichtig waren.

Het aantal belastingzondaars zit bovendien in stijgende lijn. In 2010 waren er bijna 2.000 meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers die minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V), vrijgaf op vraag van Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a).

De meeste belastingzondaars zijn Vlaamse bedrijven (11.463). Maar ook in Wallonië waren er in 2010 11.000 die geen belastingaangifte indienden. In Brussel gaat het om 9.758 ondernemingen.

Niet alle bedrijven die geen aangifte indienden, bleven onbestraft. In 2010 vestigde de fiscus bij 10.500 bedrijven een aanslag van ambtswege. Daarbij raamt de fiscus zelf de winst van het bedrijf en heft ze er belastingen op. Dat gebeurt soms op basis van een forfaitair minimuminkomen. Maar dat blijkt te laag te zijn, waardoor bedrijven er vaak voor kiezen om geen aangifte in te dienen omdat dat hen voordeliger uitkomt.

Van der Maelen vindt het opmerkelijk dat ruim 20.000 bedrijven in 2010 de dans ontsprongen en dus ongestraft bleven. Want zij dienden geen aangifte in en kregen evenmin een aanslag van ambtswege. Al zitten in die groep vaak slapende vennootschappen die geen activiteit meer hebben maar wel aangifteplichtig zijn.

Actie

Er is echter beterschap op komst. De fiscus is sinds eind 2010 gestart met een actie om het aantal belastingzondaars aan te pakken, zegt Francis Adyns, woordvoerder van Financiën. Ze worden aangeschreven. En bedrijven die halsstarrig blijven weigeren, worden belast op basis van een aangifte van een vergelijkbare vennootschap. Als een bedrijf het daar niet mee eens is, moet ze zelf bewijzen dat ze minder inkomsten en winst heeft gerealiseerd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud