AmCham: 'Hoge loonkosten kwestie van leven en dood'

Marcel Claes, directeur van AmCham Belgium.

'De verkiezingen van einde mei zijn een echte 'window of opportunity'', betoogt AmCham, de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België. 'Na een snelle regeringsvorming kunnen de beslissingen genomen worden die België opnieuw op de investeringskaart plaatsen', zegt directeur Marcel Claes.

De federale en de regionale verkiezingen van 25 mei bieden een uitgelezen kans om het investeringsklimaat in België te herstellen. De nieuwe regeringen moeten snel gevormd worden, zodat de noodzakelijke strategische en structurele beslissingen eindelijk genomen kunnen worden, bepleit AmCham Belgium). 'Omdat er dan vijf jaar geen verkiezingen plaatsvinden, is daar weinig politiek risico aan verbonden.'

Er is dringende actie nodig op drie domeinen: arbeidskosten, bedrijfsfiscaliteit en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 'De hoge arbeidskosten zijn voor 60 procent van onze leden de grootste uitdaging. Voor veel van hen is het een kwestie van leven en dood', zegt Claes.

De AmCham stelt voor de sociale zekerheidsbijdragen te stroomlijnen tot een uniek tarief van 25 procent. Het mechanisme van de automatische loonindexering moet eveneens aangepast worden, terwijl er ook nog werk is aan de harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden.

'Maar onze belangrijkste boodschap is dat er voor stabiliteit moet worden gezorgd', vult belastingexpert Howard Liebman aan. 'Nadat de Europese Commissie besloten had dat de coördinatiecentra neerkwamen op illegale staatssteun, werd de notionele intrestaftrek ingevoerd en stopte België de bedrijfsexodus naar Ierland en Zwitserland. Ik zeg niet dat dit het beste mogelijke systeem is, maar de voorbije jaren wordt het steeds verder teruggeschaald, zoals recent nog met de fairness tax. Dat geeft een slecht beeld.'

Liebman pleit ervoor het basistarief van de vennootschapsbelasting, dat met 33,99 procent 'bij de hoogste in de EU is', onder 30 procent te brengen. 'Dat geeft meteen een heel ander beeld.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content