Bekende artiesten in het verzet tegen auteursrechtenwet

Muzikant Daan is één van de ondertekenaars van de Sabam-petite. ©BELGA

Meer dan 4.000 artiesten, ook bekende namen zoals Daan en Helmut Lotti, hebben al een petitie ondertekend van de auteursrechtenvereniging Sabam. Die maakt zich grote zorgen over een op stapel staande hervorming van de auteursrechtenwet.

Het kabinet van minister van Economie Johan Vande Lanotte heeft een wetsontwerp klaar dat een belangrijke hervorming inhoudt van de inning van auteursrechten. Eén van de nieuwigheden is dat de verschillende auteursrechtenmaatschappijen het met minder werkingsmiddelen moeten doen. Ze zullen maximaal 15 procent van de geïnde bedragen mogen afhouden om hun werking te bekostigen. Vandaag zitten de meeste maatschappijen daarboven. Vooral kleinere maatschappijen zoals de JAM, die auteursrechten int voor journalisten, vrezen dat hun goede werking daardoor in het gedrang kan komen.

Sabam, de grootste auteursrechtenmaatschappij, is vooral niet te spreken over de oprichting van een nieuwe regulator die zelf beslissingen zal kunnen nemen over de hoogte en de verdeling van de geïnde bedragen. Dat druist in tegen alle internationale rechtsregels, zegt woordvoerder Jérôme Van Win. Volgens Sabam is het auteursrecht een ‘exclusief recht’ dat door de auteurs zelf moet beheerd worden.

Bovendien vreest Sabam dat de nieuwe regulator niet onpartijdig zal oordelen. ‘Die regulator wordt benoemd en gecontroleerd door de minister van Economie, die tegelijk de belangen van de consumenten moet verdedigen. Daar schuilt een belangenconflict. We vrezen dat men bij betwistingen de belangen van de consumenten zal laten primeren op die van de auteurs.’

Het wetsontwerp zit momenteel in de laatste rechte lijn naar de parlementaire stemming. Indien het daar ongewijzigd wordt goedgekeurd, is Sabam van plan om ze juridisch aan te vechten. ‘We gaan dan ook acties ondernemen met onze leden. Welke acties, dat moeten we nog bepalen.’

De maatschappij probeert intussen het tij te keren met een petitie bij zijn leden. Dinsdagavond hadden al meer dan 4.000 van de ongeveer 12.000 aangeschreven artiesten de petitie ondertekend, onder meer bekende muzikanten zoals Daan, Alex Callier, Kris Wauters en Helmut Lotti.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect