België verzwijgt overheidsschuld

Premier Elio Di Rupo en Europees commissaris Olli Rehn.

De publicatie van de cijfers van de Belgische overheidsschuld en het begrotingstekort van 2013 wordt met minstens twee weken uitgesteld. Dan zal wellicht blijken dat de schuld boven 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) is uitgekomen.

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) moest maandag om 15 uur de overheidsrekening van 2013 publiceren. De overheidsrekening omvat cijfers over de inkomsten en uitgaven van de overheid, het begrotingssaldo en de overheidsschuld.

De gesprekken tussen het INR en Eurostat over de Belgische cijfers zijn nog niet afgerond, zegt het INR. Eurostat heeft in februari een lange lijst met vragen en opmerkingen over de Belgische overheidsfinanciën overgemaakt.

Het statistisch instituut van de Europese Unie heeft vooral vragen over de 'verborgen overheidsschuld' van sommige instellingen. Het vindt dat bepaalde instellingen in de overheidsrekening moeten worden opgenomen en dus niet meer als private vennootschap mogen worden geboekt. Voorbeelden zijn Apetra, de instelling die de strategische oliereserve beheert, en Sowalfin, de instelling die de hulp van Wallonië aan kmo's verdeelt, vernam De Tijd.

Over de meeste discussiepunten hebben het INR en Eurostat een consensus bereikt. Maar over sommige vragen worden de gesprekken in de komende weken voortgezet.

Het INR besliste de overheidsrekening van 2013 op zijn vroegst op 17 april te publiceren. Het wil voorkomen dat Eurostat later zijn eigen cijfers corrigeert. België heeft wel voorlopige cijfers overgemaakt aan Eurostat, maar die worden dus niet bekendgemaakt.

De door Eurostat gevraagde aanpassingen zullen de overheidsschuld wellicht boven 100 procent van het bbp doen uitkomen. De Nationale Bank raamde in februari in haar jaarverslag de overheidsschuld van 2013 op 99,7 procent van het bbp. De neerwaartse herziening van het bbp sindsdien heeft de schuldgraad al doen toenemen naar 99,9 procent.

Onder impuls van minister van Financiën Koen Geens (CD&V) nam de federale regering vorig jaar talloze maatregelen om de schuld onder 100 procent te houden. Ze verkocht haar belang in BNP Paribas Fortis en Royal Park Investments, de bad bank van Fortis. Voorts verplichtte de regering overheidsinstellingen om hun cash te beleggen in overheidspapier en zette ze een ingewikkelde constructie op met het Berlaymontgebouw.

België beloofde Europees commissaris Olli Rehn de schuld onder 100 procent van het bbp te houden, omdat het op die manier een Europese boete wilde voorkomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud