Brusselse politiek staat achter hervorming

Brussels minister-president Charles Picqué (PS). (foto: Belga)

Het akkoord over de vereenvoudiging van de Brusselse instellingen dat dinsdag werd bereikt, gaat in de richting van een versterking van de rol van het Brussels Gewest. Dat verklaarde Brussels minister-president Charles Picqué (PS) woensdag. Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) vindt het akkoord een mooi pakket dat extra middelen voor Brussel verantwoordt.

De werkgroep die zich moest buigen over de vereenvoudiging van de Brusselse instellingen, bereikte na twee dagen een akkoord. De meeste leden van de werkgroep zitten dinsdagmiddag in het voorzitterschap van de Kamer rond de tafel met formateur Elio Di Rupo (PS) en de acht onderhandelende partijen om toelichting te geven bij het akkoord. Voor aanvang verdedigden ze hun verslag.

"Dit is een akkoord dat in de richting gaat van een versterking van de rol van het gewest. Dat was mijn eerste bekommernis", sprak minister-president Picqué. Hij benadrukte  de rol die het Brussels Gewest zal spelen op het vlak van veiligheid en de grotere coherentie inzake mobiliteit. Wat de overeenstemming betreft inzake de stedenbouwkundige procedures, zei Picqué dat het gewest daar al veel stappen had gezet.

Wel betreurt hij dat het niet mogelijk is gebleken een akkoord te vinden over een eventueel gewestelijk korps. De Brusselse regeringsleider wil het akkoord overigens niet bestempelen als een "tegendienst" voor het extra geld voor Brussel. Het bedrag en de modaliteiten daarvoor liggen nog niet vast, zei hij nog.
CD&V-onderhandelaarster Brigitte Grouwels gaf toe dat het akkoord "geen copernicaanse omwenteling" is, maar toch bevat het volgens haar heel wat verbeteringen. Ze wijst erop dat er heel wat stappen worden gezet naar een grotere impact van het gewest op het beleid in het hele hoofdstedelijk gewest en naar een vereenvoudiging voor de burgers.

Samen met de rol die het gewest voor het eerst gaat spelen in veiligheid, heeft ze het over "een heel mooi pakket dat verantwoordt dat Brussel een extra financiering krijgt". Ze wees er ook op dat er voor mobiliteit en ruimtelijke ordening een veel stringenter kader wordt gecreëerd waarbinnen de negentien gemeenten zullen moeten functioneren.

Brussels parlementslid Vincent De Wolf (MR) en staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo) zien in het akkoord het bewijs dat indien de Brusselaars om de tafel gaan zitten, ze samen snel stappen vooruit kunnen zetten. Over de uitspraak van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) dat in de toekomst wat meer ambitie aan de dag mag worden gelegd, wijzen ze erop dat iemand van zijn partij - Brigitte Grouwels - om de tafel zat.

Na het verslag over Brussel buigen de formateur en de vertegenwoordigers van PS, CD&V, MR, Open VLD, sp.a, cdH, Ecolo en Groen! zich opnieuw over de herziening van de financieringswet, de fiscale autonomie voor de deelentiteiten en de overdracht van bevoegdheden met een begrotingsimpact. Om 14 uur komen technici bijeen over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

FDF

Het FDF reageert woensdag relatief tevreden op het akkoord met interne hervormingen voor Brussel, al blijft het voor de partij van Olivier Maingain wat te beperkt. "Een stap in de goede richting", zegt Brussels fractieleider Didier Gosuin. Hij betreurt wel het behoud van de Nederlandstalige vicegouverneur en mist maatregelen voor een efficiëntere aanpak van overstromingen.

In een reactie benadrukt Gosuin dat heel wat onderdelen van het akkoord in lijn liggen met zaken waar zijn partij al langer voor pleit. "De bevoegdheden van de gouverneur aan de minister-president toevertrouwen, de bevoegdheid van de openbare netheid aan de lokale overheden overdragen, het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen versnellen of het aantal huisvestingsdiensten halveren, daarover bestond al maanden een Brusselse consensus", stelt hij vast.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud