CdH zegt neen tegen De Wever

CdH-voorzitter Benoit Lutgen eind vorige maand na een gesprek met informateur Bart De Wever (op de rug). ©BELGA

Het cdH kan zich niet vinden in de 20 pagina’s tellende - gelekte - nota van informateur Bart De Wever (N-VA). Die wil een centrumrechtse coalitie met cdH, MR, CD&V en N-VA op de been brengen. CD&V en de MR vinden de nota wel een goede basis voor regeringsonderhandelingen.

Het cdH wijst de nota (integrale tekst) van informateur Bart De Wever (N-VA) af. Er is geen vertrouwen, zei cdH-voorzitter Benoît Lutgen op de Franstalige zender RTL.

'De twijfel over de communautaire sfeer is niet weggenomen', aldus Lutgen. 'Bovendien staan veel punten van cdH niet in de nota. We hebben geprobeerd om zonder vooroordelen te praten, maar de N-VA is een eurosceptische partij en sceptisch tegenover België. Ik respecteer de beloftes die ik voor de verkiezingen aan de kiezer heb gedaan. Dit is nog steeds een rechts project dat neigt naar confederalisme en separatisme. De wolf is geen lammetje geworden.' 

De cdH-topman verwees ook expliciet naar het eerste punt van de N-VA-statuten, dat nog steeds een onafhankelijk Vlaanderen als doel stelt.

CD&V en MR

Eerder dinsdag hadden CD&V en MR zich wel bereid verklaard om op basis van de nota onderhandelingen te starten voor de vorming van een centrum-rechtste federale regering. CD&V-voorzitter Wouter Beke wenste De Wever succes bij de omschakeling naar de volgende fase en is bereid daaraan mee te werken.

MR-voorzitter Charles Michel betreurt dat cdH de handschoen niet opneemt. 'De houding van cdH dreigt te leiden tot een diepe en lange politieke crisis. De nota gaat nochtans in op belangrijke sociaal-economische uitdagingen', zei Michel. 'Het communautaire is niet aan de orde en de economie staat centraal. Dat is wat België nodig heeft. Maar nu dreigt een politieke blokkering.' 

Woensdag naar het paleis

Woensdag brengt De Wever verslag uit bij de koning. Tot dan wil hij niet reageren op de reacties van de verschillende partijen op zijn nota. Het is niet duidelijk of de N-VA-votorzitter zijn informatieopdracht zal teruggeven.

Gelekte nota

De nota van informateur Bart De Wever (N-VA), waarop De Tijd en L'Echo de hand konden leggen, begint met een brief aan koning Filip. Daarin beschrijft De Wever de contacten die hij tijdens zijn missie had met partijvoorzitters maar ook met ministers.

De informateur is op één punt erg duidelijk: geen enkel communautair punt staat in zijn nota. Dat betonneert hij met volgende zinsnede: ‘Het nagestreefde doel is wel degelijk een gewone meerderheid te hebben, geen tweederdemeerderheid. Institutionele hervormingen zullen dus niet aan de orde zijn tijdens de volgende legislatuur.’

Vervolgens beschrijft De Wever tien bladzijden lang de socio-economische toestand van het land. De Wever citeert verschillende rapporten van de Nationale Bank, maar ook het scorebord van de Europese Commissie – bijvoorbeeld over de belastingdruk op de arbeidsmarkt.

Een paragraaf is ook gewijd aan de overheidsschuld.

In het tweede deel geeft hij de ‘Principes waarop een federale regering kan worden gevormd’. Hij lijst tien principes op waarop een regeringscoalitie kan werken en die nu moeten uitgediept worden bij groen licht.

De thema's zijn de tewerkstellingsgraad, de koopkracht, klimaat en energie, competitiviteit, de sociale zekerheid, de strijd tegen armoede, begroting, veiligheid, samenleving en efficiëntie van de overheid.

1. De tewerkstellingsgraad. De informateur stelt voor de arbeidsmarkt flexibeler te maken, door de mobiliteit tussen de overheid en de privésector te verbeteren. De Wever wil ook de werkloosheidsval bestrijden. En hij wil jobs creëren door vooral de kmo's te ondersteunen.

Maar het meest in het oog springt wat er niet staat: er is in zijn nota geen sprake van de werkloosheidsuitkeringen tot twee jaar te beperken, waarop de N-VA in de verkiezingscampagne nochtans zwaar had ingezet. Wel is er voorzien dat de activering van werklozen na twee jaar wordt verhoogd. Het lijkt erop dat het de belangrijkste toegeving is van Bart De Wever om cdH-voorzitter Benoît Lutgen mee te krijgen in het centrumrechtse verhaal.

2. De koopkracht. Er wordt een fiscale hervorming voorgesteld, waarbij de lasten op arbeid zouden worden verlaagd. Dat zou niet worden betaald door nieuwe inkomsten (lees: belastingen) aan te boren, maar door de lasten te verschuiven, bijvoorbeeld naar hogere milieutaksen op vervuiling. Opnieuw volgt De Wever hier de logica van het cdH en CD&V.

Drie vragen aan Wouter Torfs, CEO schoenen Torfs

  1. Wat vindt u van de nota van De Wever?
    'Ik kan me er prima in vinden. De aangehaalde thema's zijn inderdaad prioritair, al is het natuurlijk afwachten met hoeveel kracht er ook daadwerkelijk zal worden op ingezet. Er moet echt substantieel iets veranderen.'
  2. In welke punten kan u zich het meest vinden?
    'Ik lees dat er meer steun komt voor ondernemers, daar ben ik blij om. Daarbij onthoud ik de verlaging van de lasten op arbeid en het voornemen om de tewerkstellingsgraad op te krikken.'
  3. Ontbreekt er iets in de nota?
    'Nee, integendeel. Ik ben heel opgelucht dat er geen communautaire thema's zijn opgenomen. Dat zou voor mij een verspilling van energie zijn. Het sociaal-economische heeft nu absoluut voorrang.' 

Wat betreft een eventuele btw-verhoging is De Wever terughoudend. 'Een wijziging van de btw kan alleen worden overwogen na de situatie in onze buurlanden in overweging te hebben genomen en om het gedrag van consumenten te wijzigen.'

3. De concurrentiekracht. In de verkiezingscampagne ging de N-VA nog voluit voor een afschaffing van de automatische loonindexering. Er zou moeten worden gewerkt met all-inloonakkoorden, luidde het. Maar het cdH en CD&V willen daar niet van weten. De Wever lost het handig op in zijn nota door te verwijzen naar het werk van de regering-Di Rupo. 'De toekomstige regering zal het indexmechanisme onderzoeken in dezelfde logica als de huidige regering dat heeft gedaan.' Er is dus geen sprake van een afschaffing van de automatische loonindexering, al kan er wel wat aan het indexmechanisme worden gemorreld.

Voorts stelt De Wever voor om het mechanisme van de notionele intrestaftrek te onderzoeken. De N-VA en het cdH pleitten tijdens de campagne voor een afschaffing van de notionele intrestaftrek, CD&V en MR willen de notionele intrestaftrek behouden.

4. Het klimaat- en energiebeleid. Er komt een nieuwe evaluatie van de geplande kernuitstap, waarbij rekening zal worden gehouden met de bevoorradingszekerheid en de energieprijzen.

5. De sociale zekerheid. Wat betreft de pensioenen, stelt de informateur voor dat er gewerkt wordt op basis van het rapport van de Pensioencommissie, die onlangs haar voorstellen op tafel legde. Opmerkelijk is nog dat de uitgaven in de gezondheidszorg in lijn moeten zijn met de behoeften en de economische groei. De voorbije jaren lagen de uitgaven in de gezondheidszorg nog fors boven het ritme van de economische groei. Er zal moeten worden 'geresponsabiliseerd', luidt het, zonder verlies aan kwaliteit of zonder dat de drempels worden verhoogd.

6. De strijd tegen armoede. Het voorstel is de sociale uitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens. 'Het gaat erom het model van sociale bescherming te verdedigen en de strijd aan te gaan met de armoede', luidt het.

7. Het budgettaire kader. De informateur schuift drie principes naar voren: het beheersen van de overheidsuitgaven, respect voor de Europese engagementen die België is aangegaan, en een verlaging van de fiscale druk - zoals gevraagd door de Europese Commissie. En belangrijk voor de N-VA is dat in de nota ook staat dat er geen sprake van nieuwe inkomsten of belastingen kan zijn. Het Antwerps model, als het ware.

8. De veiligheid. Het gaat dan over de rol van de politie, justitie en het migratiebeleid. Opvallend is dat in dit hoofdstuk de nadruk wordt gelegd op de strijd tegen terrorisme.

9. Samen-leven

10. Een efficiënt bestuur.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud