Milquet houdt criminaliteitscijfers al jaar lang geheim

©BELGA

Het hele jaar zijn de nationale statistieken over de criminaliteit in ons land geheim gehouden. Voor het aantreden van minister Joëlle Milquet gaf de politie de cijfers elk trimester vrij.

Stijgen of dalen de woninginbraken? De metaaldiefstallen? Is de drugscriminaliteit terug in opmars? Bereikt de computercrimaliteit een nieuwe recordhoogte? Hoveel feiten van economische uitbuiting zijn blootgelegd? En wat met de faillissementsfraudes? Heel 2013 zijn de cijfers niet bekend gemaakt. De laatste statistieken dateren van 2012. Dat is ongezien. Voor het aantreden van Joëlle Milquet (cdH) als minister van Binnenlandse Zaken werden de nationale criminaliteitsstatistieken, met regionale deelcijfers, zelfs driemaandelijks vrijgegeven.

Dat minister Milquet dit jaar nog nooit groen licht gaf aan de federale politie om de cijfers bekend te maken, is des te opmerkelijk omdat Milquet vorig jaar al eens onder vuur lag omdat ze talmde met de cijfers. Om de beschuldigingen van ‘censuur’ af te wimpelen, gaf Milquet als reden dat verschillende burgemeesters misnoegd waren over de manier waarop de politie de cijfers vrijgaf. De minister wilde naar eigen zeggen alleen vermijden dat de statistieken verkeerd geïnterpreteerd werden. Een van de ‘verkeerde interpretaties’ was een 'onderzoek' van een socioloog die op basis van de criminaliteitscijfers een lijst had opgesteld van ‘de meest criminele gemeenten’ in Vlaanderen.

Milquet beloofde na de kritiek in oktober vorig jaar de criminaliteitscijfers opnieuw systematisch vrij te geven, maar niet meer in hun ruwe vorm. ‘De politie zal de statistieken aanvullen met het nodige commentaar ter verduidelijking, zoals ook de RVA dat doet met de werkloosheidscijfers’, luidde het.

Maar het resultaat was dat de cijfers uiteindelijk gewoon in hun oude vorm werden vrijgegeven. Met het enige verschil dat aan de cijfers een document was toegevoegd: ‘Pas op! Waarschuwing i.v.m. het gebruik van deze cijfers’. Het document telde welgeteld één pagina. Met enkele korte ‘waarschuwingen’ dat ‘men bij het gebruik van de criminaliteitscijfers heel voorzichtig moet zijn’. Of dat ‘de onderlinge vergelijking van gemeenten (een hitparade) een delicate oefening is’. Met na enkele zinnen nog eens in drukletters dat ‘opgemaakte klassementen of vergelijkingen kunnen leiden tot verkeerde besluiten’. Meer niet.

Maar ondanks de ‘aanpassing’ zijn de cijfers in 2013 opnieuw het hele jaar stilgehouden. Vorig jaar had de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) al gevraagd om open kaart te spelen over de cijfers.

Bij de federale politie wil niemand officieel vrijgeven of de criminaliteitscijfers dit jaar positief of negatief uitvallen. Officieus is te horen dat terwijl de carjackings en inbraken in handelszaken dalen, er verontrustende stijgingen zijn op andere domeinen. Zowel de metaal-, lading- als werfdiefstallen zouden stijgen. Ook de ramkraken en tiger kidnappings (gijzelingen in ruil voor een buit) zouden stijgen. Net als de inbraken in woningen (home invasions), die de bevolking het meest beroeren.

Als Milquet net als vorig jaar wacht om de jaarcijfers pas in juli van het volgende jaar bekend te maken, gebeurt dat voor 2013 pas na de verkiezingen in mei.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud