Daling hypothecaire kredieten versnelt

Energiebesparende investeringen in een woning genieten niet meer van dezelfde stimulusmaatregelen als vorig jaar. ©HH

In mei werden opnieuw een pak minder hypothecaire kredieten toegekend en aangevraagd dan een jaar eerder. Die tendens is al sinds het begin van dit jaar bezig, doordat energiebesparende investeringen niet meer worden gestimuleerd, maar de daling was nog nooit zo sterk als in mei.

Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten lag in mei 37,7 procent lager dan in mei vorig jaar, opnieuw een scherpere daling dan bijvoorbeeld in april, toen er een kleine 21 procent minder waren dan een jaar tevoren. Dat blijkt uit de cijfers van Febelfin, de sectorfederatie van banken.

Het totaalbedrag van de toegekende kredieten ging 18,77 procent lager dan in mei 2011. Ook het aantal aanvragen daalt fors, met 28,6 procent, net als het gevraagde bedrag, dat 10,7 procent lager gaat.

Sinds januari ligt het aantal nieuwe kredieten fors lager dan vorig jaar. De verklaring is niet ver te zoeken. 2011 was een topjaar doordat veel mensen profiteerden van de stimulusmaatregelen voor energiebesparende investeringen. Die liepen eind vorig jaar af, waardoor de renovatiekredieten in elkaar klapten.

Koppelverkoop

De makelaarsfederatie FVF komt vandaag met een communiqué waarmee ze naar eigen zeggen het debat over de gekoppelde verkoop van hypothecaire kredieten en verzekeringen open wil houden.

Koppelverkoop in het algemeen is niet langer verboden in ons land, in uitvoering van een Europese richtlijn, maar diezelfde Europese regel laat toe een uitzondering te maken en de koppeling toch te verbieden als één van de aangeboden producten een financiële dienst is.

De federatie van verzekerings- en financiële tussenpersonen voert aan dat deze uitzondering in ons land niet naar behoren wordt toegepast, en dat ten nadele van de consument. De consument is volgens de makelaars geneigd in ruil voor een interessanter hypothecair krediettarief voor de bijbehorende verzekeringen minder goede waarborgen of duurdere premies te aanvaarden - het gaat vooral om brand-, schuldsaldo- en levensverzekeringen.

Bovendien geeft de consument de facto rechten uit handen die hem door de wetgever worden toegekend, bijvoorbeeld de wettelijke opzeggingsrechten. De consument weet immers dat hij de voordelige intrestvoet voor het krediet verliest als hij niet tijdens de ganse looptijd het verzekeringscontract behoudt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect