‘De PS heeft enorm veel moeten slikken'

Philippe Moureaux (foto: Photo News)

Een jaar geleden gaf PS-nestor Philippe Moureaux tegen zijn zin de sjerp van Sint-Jans-Molenbeek door. Hij zetelt nu in de pluche van het Senaat, waar hij worstelt met het beleid van de regering-Di Rupo.

Toen hij ruim een jaar geleden onverwacht uit de coalitie in Sint-Jans-Molenbeek werd geweerd, kwam er voor de 74-jarige Philippe Moureaux niet alleen een einde aan 20 jaar burgemeesterschap. De voormalige vicepremier zette ook een punt achter zijn lange politieke carrière. Bij de verkiezingen in mei is Moureaux geen kandidaat meer voor de Parti Socialiste. ‘Ik ben niet meer zichtbaar. Ik zou een belachelijk resultaat halen, terwijl ik altijd goede scores hebt behaald.’

Moureaux beoefent sindsdien meer dan ooit het parler vrai. De regering-Di Rupo neigt volgens hem te fel naar rechts, waardoor de linkerflank van de PS kwetsbaar is. De Franstalige socialisten voelen de hete adem van de Parti Du Travail du Belgique (PTB), de Franstalige tegenhanger van de PVDA, in hun nek. In de peilingen flirt extreem-links in Wallonië met de kiesdrempel.

Hoe kijkt u naar de komende verkiezingen?
Moureaux: ‘Deze stembusslag verontrust me. Hoewel we vandaag al een rechtse federale regering hebben, vrees ik dat we na de verkiezingen een nog rechtsere regering krijgen die misschien het bestaan van België in vraag zal stellen. De N-VA heeft nu de ambitie om in de regering te stappen, maar ze zal de Franstaligen hoe dan ook enkele vernederingen laten slikken. Ik denk niet dat ze een nieuwe grote staatshervorming willen. Ze willen een rechtse sociaal-economische politiek voor de Vlaamse ondernemers.’

Ze nemen de traditionele rol van de liberalen over?
Moureaux: ‘Laat mij met enige schroom de volgende vergelijking maken: vergeet niet dat het nationaal-socialisme door veel van de toenmalige Duitse ondernemers werd ondersteund. In tijden van crisis hebben minder intelligente ondernemers vaak de neiging om naar sterke, rechtse waarden te zoeken. Siegfried Bracke is degene die de tactiek van de N-VA heeft ontbloot en zich nadien liet afsnauwen. Maar ik kan me vergissen. Misschien heeft de bende van Jan Jambon uiteindelijk het laatste woord.’

U noemt de huidige regering-Di Rupo rechts?
Moureaux: ‘Enfin, centrum-rechts. Kijk, Di Rupo is in een klein mirakel geslaagd. Hij is een man van het compromis die zich aan alle windrichtingen kan aanpassen. Hij heeft geduld en laat niets los. Hij slaagt er ook in hindernissen te ontwijken. Di Rupo is een echte staatsman, in de goede en de slechte zin van het woord.’

Denkt u dat de PS met deze balans vol vertrouwen naar de kiezer kan trekken?
Moureaux: ‘De PS levert enerzijds de premier, maar moet anderzijds enorme concessies doen aan de rechterzijde. Door de slechte omstandigheden en de druk van de Europese Commissie hebben wij grote toegevingen moeten slikken.

‘Maar we hebben het schip wel drijvende kunnen houden. We moeten aan de mensen uitleggen dat onze waarden niet veranderd zijn. De engte waar ons schip door moet, is smal. We moeten bovendien langs verschillende klippen varen met bijvoorbeeld een PTB die niet meer genegeerd kan worden. We riskeren constant om te kantelen.’

Wat vindt u van de asielpolitiek van de regering-Di Rupo?
Moureaux: ‘Die asielpolitiek is onverdedigbaar. Het is Roger Nols uitgevoerd door een vrouw.’ (De Schaarbeekse FDF-burgemeester Nols voerde in de jaren 70 een vorm van apartheidspolitiek met aparte loketten voor de Vlamingen en felle anti-migrantenstandpunten, red.)

Nochtans pakt iedereen - ook de socialisten - uit met de dalende asielcijfers.
Moureaux: ‘Het stuit me enorm tegen de borst dat zelfs socialisten zeggen dat Maggie De Block fenomenaal bezig is. Elke vooruitgang die wij de afgelopen jaren hebben geboekt, is van tafel geveegd. Maar we gaan om die reden de verkiezingen niet verliezen, want een groot deel van de publieke opinie is erg tevreden als men zegt dat alles de fout van de buitenlanders is.'

'De mensen weten niet bijzonder goed wie er verantwoordelijk is voor de huidige veranderingen in de asielpolitiek. Neem nu de Afghanen, een dossier dat symbool staat voor de schandalige asielpolitiek die we nu voeren. Maar dat interesseert mensen die op het einde van de maand moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen niet.’

‘Maar de eer van links was dat we over deze zaken een moreel standpunt innamen dat de mensen begrepen. Wanneer we onze moraal loslaten, is alles mogelijk. De balans van de PS heeft een duistere kant: het gebrek aan solidariteit met de asielzoekers. De PS is een partij die altijd de zwaksten in onze samenleving heeft willen beschermen.’

En extreem-links speelt in op die zwakte?
Moureaux: ‘Extreem-links heeft zijn discours afgezwakt. We kunnen ons de periode niet meer voorstellen dat de PTB betoogde onder een banier met Stalin of Mao erop. Dat is voorbij. Nu maken ze ons belachelijk met affiches waarop Di Rupo een rode neus draagt, met de slogan ‘Stop het circus’ eronder.’

Is een toenadering tussen links en extreem-links mogelijk?
Moureaux: ‘Ik beledig hen niet. Ik vind dat ze een deel van de waarheid in pacht hebben. Geneeskunde voor het Volk is bijvoorbeeld iets opmerkelijks. Je zal me dus niet horen zeggen dat de PTB linkse fascisten zijn. Ze hebben een groot deel van de PS-militanten ingelijfd. Ze hebben het recht te bestaan. Maar ze riskeren rechts een plezier te doen door ons te verzwakken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud