Desmet veroordeeld voor opiniestuk

Yves Desmet, nu hoofdredacteur van De Morgen. (Foto Photo News) ©Photo News

De burgerlijke rechtbank van Mechelen heeft Yves Desmet, hoofdredacteur van de krant De Morgen, veroordeeld voor een opiniestuk dat hij schreef over de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois. De rechtszaak was aangespannen door de echtgenote van de procureur-generaal.

De rechtszaak kwam er in de nasleep van de zogeheten diamantoorlog bij het Antwerpse openbaar ministerie. Desmet schreef in januari vorig jaar een opiniebijdrage over 'Diamantgate', de ruzie tussen de Antwerpse diamantaanklager Peter Van Calster en procureur-generaal Liégeois. De echtgenote van Liégeois vond dat het opiniestuk en een tussenkomst van Desmet op de Antwerpse tv-zender ATV haar 'onherstelbare schade' hadden berokkend.

De rechtbank zegt dat ze zich niet uitspreekt over het conflict bij het Antwerpse gerecht. Maar de rechtbank vindt dat Desmet in de fout is gegaan bij het vormen van zijn opinie. 'Het bronnenonderzoek van verweerder (Desmet) heeft zich beperkt tot persartikels van derden. (..) Van eigen onderzoeksjournalistiek blijkt in het opiniestuk en de op televisie herhaalde inhoud dus bitter weinig.' De rechtbank acht de publicaties en uitlatingen van Desmet 'foutief uit het oogpunt van objectieve berichtgeving'.

Persvrijheid

De uitspraak is opvallend omdat ze raakt aan de vrijheid van meningsuiting van de pers. Toch stelt de rechtbank zelf dat ze 'de vrijheid van meningsuiting onberoerd laat, maar haar beslissing steunt op de wijze waarop Desmet van die vrijheid heeft gebruikgemaakt'. De rechtbank verwijst naar suggestieve termen, waarmee de indruk zou zijn gewekt dat de procureur-generaal corrupt of partijdig zou zijn.

De echtgenote van Liégeois vroeg 19.000 euro schadevergoeding, die ze wilde schenken aan een stichting tegen kanker, maar omdat ze zelf aangaf dat de schade 'onherstelbaar' is, meent de rechtbank dat 'één euro' schadevergoeding meer passend is.

Beroep

Yves Desmet laat weten dat hij beroep zal aantekenen. 'Het tegendeel zou mogen verbazen. Ik hou me in als ik zeg verbaasd en verwonderd te zijn. Bij mijn weten is het een unicum dat een journalist wordt veroordeeld voor een klacht van iemand over wie hij met geen letter gerept heeft. De echtgenotes van een Bart De Wever, een Herman Dams, of eender wie die wel eens in een opinie wordt aangepakt, wacht een rijke juridische toekomst.'

Bovendien onderstreept Desmet dat het niet gaat om een feitelijk stuk waar fouten in zouden staan, maar om een mening. 'Een mening die nadelig is voor de procureur-generaal', zegt Desmet. 'Dat lijkt me in te druisen tegen de rechten van de mens. Opiniestukken worden door de Europese rechtspraak net extra beschermd, omdat ze zo belangrijk zijn voor de vrije pers.'

Tot slot verbaast het Desmet dat zijn opiniestuk eruit wordt gelicht door de vrouw van Liégeois. 'Ik ben verre van de enige die daarover heeft geschreven. Maar volgens de klacht is er tussen mijn zogezegde fout en haar zogezegde schade dus wel een causaal verband. Merkwaardig, toch.'

Opmerkelijk: het beroep tegen de veroordeling zal plaatsvinden in het hof van beroep van Antwerpen. Liégeois is geen rechter (raadsheer) bij het hof van beroep, wel de procureur-generaal bij dat hof. Desmet blijft daar rustig bij: 'We houden vertrouwen in ons juridisch systeem.'

Muilkorven

Desmet wordt in zijn standpunten volledig bijgetreden door de Vereniging van Journalisten (VVJ). Voorzitter Pol Deltour heeft het in een telefonische reactie over een 'bijzonder gevaarlijk precedent'. 'Als deze veroordeling stand houdt, dan is het hek van de dam. Omdat het gaat om een zeer normaal opiniestuk. Maar ook omdat de zaak is aangespannen door een familielid van diegene waarover werd geschreven. Als dat nu ook al een voldoende belang is, dan is het einde zoek.'

'Dit is puur muilkorven', gaat Deltour voort. 'Alle commentaarschrijvers, maar ook columnisten of cartoonisten lopen in zo'n logica een groot risico op vervolging. Ze moeten maar iemand tegen de kar rijden, en ze maken kans op een klacht.'

Nog geen maand geleden werd ook het magazine MO al eens veroordeeld in een gelijkaardige zaak. Het blad had in een spotprent de in Congo actieve industrieel George Forrest met een hoofddeksel in de stijl van Mobutu afgebeeld. 'Dit is een heel gevaarlijke tendens', zegt Deltour. 'Het gemak waarmee het Europees recht aan de kant wordt geschoven, is verbijsterend.'

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect