Di Rupo haalt geld bij dieselrijder en banken

Premier Elio Di Rupo (PS) (Foto: Photo News) ©Photo News

In de zoektocht naar geld voor de begroting gaat de regering-Di Rupo te rade bij de banken en bij de dieselrijder. Een extra bankentaks en de verhoging van de accijnzen op diesel moeten bijna 700 miljoen euro opbrengen.

Het federale kernkabinet boog zich gisteren over de bijsturing van de begroting 2013 en de impact ervan op de begroting van 2014. De bedoeling van de regering is voor dit jaar een buffer in te bouwen voor het geval Europa oordeelt dat niet alle maatregelen structureel zijn. In plaats van 524 miljoen euro wordt daarom 750 miljoen euro gezocht.

Als al die maatregelen structureel zijn en dus blijven opbrengen, is de inspanning voor volgend jaar beperkt tot 2,8 miljard euro.

Gisteren werd vooral gekeken naar besparingen bij de departementen, maar knopen werden nog niet doorgehakt. Vandaag wil premier Elio Di Rupo (PS) de forcing voeren, zodat hij morgen met een akkoord naar de Europese Raad kan.

Een maatregel waar al een consensus over is bereikt en die 500 miljoen euro kan opbrengen, is de verhoging van de accijnzen op diesel. Die kan makkelijk verkocht worden als een groene maatregel. Ook over hogere accijnzen op tabak en alcohol is er overeenstemming.

Uit een nota die De Tijd kon inkijken, blijkt dat Di Rupo en co ook van plan zijn een deel van het gat in de begroting te vullen met geld van de banken. De regering is van oordeel dat de bedragen die de banken tot dusver hebben betaald om een mogelijke bankenredding te dekken, ontoereikend zijn. En dus moeten de banken 171 miljoen euro extra op tafel leggen.

Over alle andere denksporen verzet zich telkens wel één regeringspartij. Onder meer de beperking van de fiscale aftrek en de verhoging van de prijs van dienstencheques worden bestudeerd. Daarnaast ligt de afschaffing van de schoolpremie op tafel, het uitsluiten van de banken voor de notionele intrestaftrek, een btw voor advocaten en het onderwerpen van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting.

Als de bijsturing voor 2013 rond is, zet de regering de komende weken haar tanden in de begroting voor 2014. Voor ze die oefening kan afronden, is een akkoord nodig over de nieuwe financieringswet en over de verdeling van de saneringsinspanning tussen de federale overheid en de regio’s.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud