Advertentie
Advertentie

Di Rupo vergeet miljoenen voor cyberbeveiliging

Premier Elio Di Rupo (PS) ©Photo News

De miljoenen euro’s die de regering-Di Rupo had beloofd om de cyberbeveiliging van België te verhogen, zijn nooit werkelijk geïnvesteerd. Dat achterhaalde De Tijd. De woordvoerder van premier Elio Di Rupo geeft toe dat het voorziene bedrag van 10 miljoen euro wegens ‘tijdsgebrek’ niet meer is verdeeld onder de overheidsdiensten die daar nood aan hebben.

België is een open doelwit voor cyberaanvallen. Al in augustus 2011 waarschuwde het Comité I, de waakhond van de inlichtingendiensten, dat de cyberbeveiliging van ons land een lachertje was. Dat was dus lang voor de onthullingen van Edward Snowden, de hacking bij Belgacom en zelfs voor de hackings bij Buitenlandse Zaken en het kabinet van de premier.

Alle veiligheidsdiensten werken in gespreide slagorde, hebben veel te weinig experts in huis en weten zelfs niet wat de regering van hen verwacht, merkte het Comité I op. Terwijl computerpiraten, criminele organisaties en andere staten onze overheidsdiensten en bedrijven wel degelijk viseren.

BelNIS

De regering-Di Rupo wachtte niet op de NSA-schandalen om in te grijpen. Ze nam de aanbeveling van het Comité I op 10 december 2011 over in het regeerakkoord. Er zou eindelijk een nationale strategie worden uitgewerkt om de Belgische informaticasystemen en -netwerken te beschermen, luidde het.

Het zou vooral een inhaaloperatie worden. Al in 2005 had de regering Bel­gian Network Information Security (BelNIS) opgericht als overlegorgaan tussen alle overheidsdiensten, maar dat was een leeuw zonder klauwen. De cruciale aanbevelingen van BelNIS bleven dode letter.

Wetstraat 16

In december 2012 raakte de ministerraad het eindelijk eens over een tekst met grote ‘principes’ die de cyberstrategie van België moesten vormgeven. Maar het bleef bij woorden. Tot de wereldwijde onthullingen over cyberspionage door de Amerikaanse NSA Di Rupo overtuigden van de urgentie.

Tekenend voor de houding van de premier was dat zijn eigen kabinet aan de Wetstraat 16 al in augustus 2012 zelf besmet was met een spionageprogramma, maar dat Di Rupo pas een jaar later, na de onthulling van de cyberaanval in de pers, daarover een klacht indiende bij het gerecht.

Begrotingsperikelen

Tot dan had de eerste minister ook altijd verklaard in het parlement dat de begrotingsperikelen het onmogelijk maakten vers geld te pompen in extra cyberbeveiliging. Maar in oktober vorig jaar maakte Di Rupo bekend dat de regering ondanks de besparing van 22 miljard euro toch 10 miljoen vrijmaakte om de cyberbeveiligingsstrategie versneld uit te voeren. En op 19 december keurde de ministerraad ook ‘in eerste lezing’ een tekst goed die een ‘Centrum voor Cybersecurity België’ in het vooruitzicht stelde.

Premier Di Rupo maakte in het parlement, tijdens een speciale vergadering met alle partijen op 4 februari, nog duidelijk dat het hem menens was. ‘We zullen de 10 miljoen euro verdelen onder de verschillende diensten die actief zijn in de cyberbeveiliging’, verklaarde hij.

Hoewel sommige Kamerfracties gewag maakten van een ‘druppel op een hete plaat’ konden de geplande investeringen de Kamerleden geruststellen. Di Rupo deed ook een rondvraag bij alle andere ministers in de regering om uit te maken welke diensten welk deel van de beloofde 10 miljoen zouden krijgen.

Cybersecuritycentrum

Maar op enkele weken voor de verkiezingen en een regering in voorzichtige zaken blijkt nog niets in huis te zijn gekomen van de beloofde investeringen, vernam De Tijd. Alleen de oprichting van een nieuw Cybersecuritycentrum is nog op de laatste ministerraad in tweede lezing goedgekeurd en vertrokken naar de Raad van State. ‘Maar over de exacte verdeling van de extra middelen is nog geen beslissing genomen’, bevestigt de woordvoerder van de premier. ‘En dat zal dus ook niet meer gebeuren voor de verkiezingen.’

Is de premier het langverwachte budget van 10 miljoen euro gewoon ‘vergeten’ te verdelen? Zijn woordvoerder Thomas Mels formuleert het zo: ‘Door tijdsgebrek is het niet meer gelukt voor het einde van de legislatuur. Het kernkabinet had namelijk bepaald dat de diensten die geld zouden krijgen eerst via een wet verplicht moesten worden alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de cyberstrategie te delen met de bevoegde autoriteiten.’

Hoogdringendheid

Nochtans was het Di Rupo zelf die in februari in de Kamer nog wees op de hoogdringendheid: ‘België moet investeren in een veilige en betrouwbare cyberspace. Die is ook de bron voor economische ontwikkeling. We moeten nauwgezet optreden tegen cyberincidenten. In 2007 was Estland bijvoorbeeld, als een van de meest internetverbonden landen, het doelwit van ongeziene cyberaanvallen op nationale schaal,' aldus Di Rupo. 

'Bij onze noorderburen werden in april 2013 10 miljoen Nederlanders verhinderd hun elektronische handtekening te gebruiken, die ze ook nodig hadden om hun belastingaangifte online in te dienen. En nog dichterbij, in Duitsland, is op 21 januari nog ingebroken in 16 miljoen e-mailaccounts. En ik zou het aantal voorbeelden nog kunnen vermenigvuldigen. Net als tal van andere Europese landen is België met Brussel het doelwit van cyberaanvallen. Soms gaat het enkel om cyberprotesten, soms is er sprake van politieke en economische spionage. Dat is de realiteit’, besloot Di Rupo.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud