Kloof tussen arbeider en bediende vernauwt

Premier Di Rupo kondigde na een marathonvergadering trots het akkoord tussen vakbonden en werkgevers aan (foto: Belga) ©BELGA

Na meer dan een dag onderhandelen hebben de sociale partners en de regering een compromis afgesloten over een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De opzegtermijnen worden grondig hervormd en de carenzdag wordt afgeschaft.

Na een marathonvergadering van meer dan 27 uur zijn de sociale partners er samen met de regering in geslaagd een compromis te sluiten over het statuut van arbeiders en bedienden. Dat ze tot een akkoord kwamen 'geeft blijk van een grote zin voor verantwoordelijkheid', zo prees premier Elio Di Rupo de sociale partners. 'Dit toont dat hard werk en de zin voor compromis veel dingen mogelijk maakt.'

Het voorstel bevat een oplossing voor de opzegtermijnen en de carenzdag.

Elke arbeider en bediende krijgt vanaf 8 juli de een opzegtermijn die in de buurt ligt van wat een 'lagere bediende' nu krijgt. Dat betekent dat we evolueren naar een termijn die rond drie maanden per vijf gewerkte jaren ligt. 'Maar het is een nieuw systeem, dus zeggen dat elke werknemer een lagere bediende wordt, is niet helemaal correct', klinkt het in regeringskringen.

Nieuw systeem opzegtermijnen

Het komt op het volgende neer. Als een werknemer in dienst treedt, krijgt hij na het eerste kwartaal twee weken opzeg. Na twee kwartaal wordt dat vier weken. Het loopt op tot dertien weken na drie jaar anciënniteit. Vanaf dan komen er per dienstjaar drie weken opzeg bij, tot een plafond van 62 weken na 20 jaar. Daarna komt er nog één week opzeg bij per dienstjaar.

Voor bestaande werknemers blijven alle rechten die ze al hebben opgebouwd, behouden. Voor de anciënniteit die bijkomend wordt opgebouwd vanaf 1 januari 2014, wanneer het nieuwe systeem ingaat, worden de opzegtermijnen dan volgens het nieuwe systeem berekend.

De carenzdag - dat is de eerste ziektedag die voor veel arbeiders niet uitbetaald wordt wordt afgeschaft. Wel komen er meer controles om misbruiken tegen te gaan.

'De meerkosten - die er zeker zullen zijn voor bedrijven met veel arbeiders in dienst - zullen deels betaald worden door de werkgevers, deels door de regering', meldt een onderhandelaar.

Deadline 8 juli

Tegen 8 juli moest er tot elke prijs een oplossing op tafel liggen. Het Grondwettelijk Hof eist immers tegen maandag een einde aan de discriminatie tussen arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en de carenzdag. Geen akkoord zou juridische chaos betekend hebben.

De sociale partners engageren zich ook om de andere verschilpunten tussen arbeiders en bedienden weg te werken tegen 1 januari 2014, dag waarop een nieuw eenheidsstatuut van kracht moet worden. Het gaat daarbij onder meer over het vakantiegeld en de aanvullende pensioenen.

'Het is een voorstel tot compromis dat we elk gaan verdedigen', zei Pierre Alain De Smedt, de voorzitter van de Groep van 10 namens de sociale partners. 'Dit is een historisch compromis in de sociale geschiedenis van ons land.'

Zware regeringsdruk

De regering had weinig zin om zich aan het dossier te verbranden en zette de sociale partners onder zware druk om zelf met een oplossing te komen. Ze probeerden dat al eens in 2011, maar toen mislukte dat. Ook de voorbije maanden werd zonder succes onderhandeld.

Onder het toeziend oog van De Coninck en Yasmine Kherbache, de kabinetchef Di Rupo, zijn de vakbonden en werkgeversorganisaties er nu wel in geslaagd om tot een oplossing te komen.

'De minister heeft gependeld tussen de werkgevers en werknemers', legt ACV-voorzitter Marc Leemans uit. De vakbonden en werkgeversorganisaties zaten afgelopen nacht dus nauwelijks samen. Leemans vindt dat De Coninck 'een heel goed parcours heeft gereden'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content