Enkel ons land kent nog toename staatsuitgaven

Op Japan na, stegen volgens het IMF de uitgaven de jongste vijf jaar nergens zo snel als in België ©AFP

België is een van de weinige rijke landen die zijn overheidsuitgaven de jongste vier jaar heeft verhoogd. Alleen in Japan stegen de niet-rente-uitgaven van de overheid nog meer dan in ons land. Dat blijkt uit cijfers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De internationale instelling legde 17 rijke landen met een overheidsschuld van meer dan 70 procent van het bruto binnenlands product (bbp) onder de loep. Het IMF onderzocht hoe de verhouding tussen de niet-rente-uitgaven en het bbp is geëvolueerd. In twaalf landen daalden de uitgaven. Vier landen gaven meer uit. In één land bleven de uitgaven stabiel.

Met uitzondering van Japan, dat doelbewust meer geld in de economie pompte om de deflatie te bestrijden, heeft België de uitgaven het meest opgetrokken. Voorts hebben alleen Frankrijk en Oostenrijk de overheidsuitgaven verhoogd.

‘In veel rijke landen verschuift de focus van de sanering naar minder uitgaven’, zegt het IMF. Griekenland en Ierland hebben de overheidsuitgaven het meest verlaagd. Beide landen moesten fors besparen om voor vele tientallen miljarden euro’s leningen te krijgen van de Europese Commissie en het IMF.

Volgens het IMF zijn in België vooral de sociale uitgaven gestegen. De andere uitgaven bleven min of meer stabiel in verhouding tot het bbp.

Cijfers van de Nationale Bank bevestigen dat de uitgaven van de sociale zekerheid de jongste vier jaar duidelijk sneller zijn toegenomen dan die van de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheid. Vooral de pensioenuitgaven zijn toegenomen, omdat de vergrijzing het aantal gepensioneerden doet stijgen. Ook de gezondheidszorg slorpte meer geld op.

Het tempo van de uitgavengroei is de jongste jaren wel duidelijk vertraagd. De niet-rente-uitgaven gecorrigeerd voor de inflatie, de invloed van de conjunctuur en tijdelijke factoren stegen in de periode 2012-13 onder de regering-Di Rupo minder snel dan tijdens de politieke impasse van 2010-2011. In 2013 is de toename van de uitgaven zelfs bijna stilgevallen.

Maar het overheidsbeslag evolueerde omgekeerd. De verhouding tussen de niet-rente-uitgaven en het bbp stabiliseerde tussen 2009 en 2011 op 50 procent, omdat de Belgische economie toen met gemiddeld 2 procent per jaar groeide. Sindsdien stegen de uitgaven naar 51,1 procent van het bbp, omdat ons land in 2012 en 2013 worstelde met een nulgroei van de economie. Het overheidsbeslag is dus ook afhankelijk van de conjunctuur. Maar dat geldt eveneens voor de andere landen.

De centrumrechtse partijen beloven in hun verkiezingsprogramma’s dat ze het overheidsbeslag zullen afbouwen. Ze willen de overheidsfinanciën vooral saneren via een vermindering van de uitgaven, onder meer door het aantal ambtenaren te verlagen.

De betere conjunctuur kan helpen de uitgaven terug te dringen. Analisten verwachten dat de Belgische economie in 2014 en 2015 telkens met zowat 1,5 procent groeit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content