Maximumloon Vlaamse topmanager: 237.967 euro

Sandra De Preter, gedelegeerd bestuurder van de VRT. Onder meer de VRT, De Lijn, de VDAB, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en het UZ Gent vallen onder de regeling van de Vlaamse overheid. (foto: Belga)

De salarissen aan banden en meer deskundigen in de raden van bestuur. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) wil zo meer 'deugdelijk bestuur' in de Vlaamse openbare sector. Topmanagers mogen niet meer verdienen dan de minister-president, 237.967 euro op jaarbasis, plus indexatie.

‘De privésector loopt voorop met codes voor corporate governance’, zegt minister Bourgeois. ‘Aangezien de openbare sector met belastinggeld werkt, kan hij niet achterblijven. We moeten het goede voorbeeld geven met eigen normen. We willen blijk geven van matiging, bijvoorbeeld in de topsalarissen. Hopelijk volgt de federale overheid snel ons voorbeeld.’

Bourgeois heeft daarom een plan ‘deugdelijk bestuur’ klaargestoomd dat gisteren besproken is in de Vlaamse regering. Hij neemt een rist maatregelen voor beter bestuur in de Vlaamse openbare sector. In eerste instantie worden de salarissen en de vertrekpremies aangepakt. Hij wil een eerlijke verhouding tussen de topsalarissen en die van het personeel en hanteert daarbij de ‘minister-presidentnorm’: topmanagers mogen niet meer verdienen dan de minister-president. Concreet gaat het om 237.967 euro op jaarbasis, plus indexatie.

Ook de vertrekpremies worden ingeperkt, na de federale commotie over die premie van Dexia-topman Pierre Mariani. Voor de Vlaamse openbare sector zullen de vertrekpremies van bestuurders niet meer mogen bedragen dan een jaar salaris. Bij vrijwillig vertrek ontvangt de bestuurder er geen.

Daarnaast zal het variabele salaris van de Vlaamse bestuurders meer rekening houden met het langetermijnperspectief en met niet-financiële doelstellingen, zoals personeelstevredenheid.

Ten slotte wil Bourgeois meer transparantie over de verloning. De verloning van topmanagers moet worden gepubliceerd in het Staatsblad of op de website van de instelling. Ook de vergoeding en de zitpenningen van de leden van de raden van bestuur worden transparanter.

De strijd tegen politieke benoemingen is een stokpaardje van de N-VA. Bourgeois neemt ook daarvoor maatregelen voor de raden van bestuur. In de toekomst moet minstens een derde van de leden van de raden van bestuur van openbare instellingen uit onafhankelijken bestaan, die worden toegevoegd voor hun ‘bijzondere deskundigheid’. De Vlaamse regering heeft bij de aanstelling van die onafhankelijke leden het laatste woord. De instelling mag per vacature twee mensen voorstellen. De regering neemt de definitieve beslissing.

Die beslissing kan het evenwicht in heel wat raden van bestuur doen kantelen. Onder meer de VRT, De Lijn, de VDAB, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en het UZ Gent vallen onder de regeling van de Vlaamse overheid.

Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, verwelkomt de maatregel alvast. ‘Het is op zich een goede zaak dat we meer deskundigheid in huis moeten halen’, vindt hij. ‘Maar ik heb wel bedenkingen. Houdt Bourgeois ook rekening met andere basisregels, zoals het Cultuurpact? (lees hierboven) Zullen die deskundigen dan ook echt politiek onafhankelijk zijn? Bovendien is het niet omdat iemand tot een bepaalde politieke familie behoort, dat hij of zij geen expertise in de media kan hebben.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect