Nieuwe wet fiscus al aangevochten

Luttele dagen na de publicatie in het Staatsblad kondigt de topadvocaat Thierry Afschrift al aan dat hij de ‘bigbrotherwet’ zal aanvechten. De wet laat de fiscus toe uw dossier geheim te houden.

De voorzitter van de Privacycommissie maakte afgelopen weekend in De Tijd al brandhout van de nieuwe ‘fiscuswet’ die vrijdag in het Belgisch Staatsblad was gepubliceerd. De wet regelt de manier waarop de fiscus zijn databank mag beheren. De Privacycommissie waarschuwde ervoor dat het nog makkelijker zal zijn een dossier van de staatsveiligheid in te kijken dan uw dossier bij de fiscus. U zal uw belastingdossier niet mogen inkijken zolang u het voorwerp uitmaakt van ‘een controle, een onderzoek of daarmee verband houdende werkzaamheden’. ‘Dat is zo ruim dat uw belastingdossier eindeloos geheim kan blijven’, fulmineerde de Privacycommissie. ‘De fiscus moet efficiënt kunnen controleren, maar iedereen moet zich kunnen verdedigen.’

Enkele dagen later maken ook fiscaal advocaten de wet met de grond gelijk. De topadvocaat Thierry Afschrift kondigt zelfs aan dat hij de wet zal aanvechten voor het Grondwettelijk Hof en een klacht zal indienen bij de Europese Commissie. ‘Dit is een flagrante schending van de grondwet’, zegt Afschrift. ‘De grondwet geeft elke Belg het recht ‘elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen’. Maar hoe kan je je verdedigen tegen de fiscus als je je dossier niet mag inkijken? Alle Belgen dat basisrecht ontzeggen, is disproportioneel. Tegen elke Belg loopt op elk moment potentieel een fiscaal onderzoek of een ‘daarmee verband houdende werkzaamheid’. Daarmee krijgt een belastingambtenaar meer macht dan een onderzoeksrechter. Dat deze wet is goedgekeurd, is schokkend.’

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) pareerde de kritiek van de Privacycommissie maandag in het VRT-programma ‘Terzake’ door erop te wijzen dat de Privacycommissie eerst wel een ‘gunstig advies’ uitbracht voor de wetswijziging. ‘Maar de tekst die de Privacycommissie eerst van de regering kreeg, ging niet zo ver als de uiteindelijke wet’, stelt Afschrift nu. ‘Bovendien gaf de Privacycommissie in zijn advies ook al kritiek op de plannen. En ik krijg de indruk dat de regering de Privacycommissie bewust om de tuin heeft geleid. Als tegenreactie op de arresten van de Raad van State, die in het dossier-HSBC de fiscus ongelijk gaf toen die honderden diamantairs de toegang weigerde tot het dossier dat de Bijzondere Belastinginspectie over hen had opgesteld op basis van de gestolen bankgegevens.’

Van Quickenborne vindt de kritiek van de Privacycommissie ook voorbarig. Omdat de regering de inzagekwestie zal oplossen met een koninklijk besluit (KB), dat verschijnt voor de wet in werking treedt op 1 januari 2013. ‘Zo zal de belastingplichtige duidelijk het begin en het einde van een fiscaal onderzoek kennen.’ De wet zelf ammenderen, is volgens Van Quickenborne niet nodig.

Minute Soup-politiek

Voor Afschrift is het glashelder dat een KB geen soelaas kan brengen. Bovendien blijkt dat er ook een fout in de nieuwe wet is geslopen. Die gaat over het recht van belastingplichtigen om via de Privacycommissie onrechtstreeks hun dossier te kunnen controleren. Dat wordt geregeld in artikel 13 van de privacywet. De regering veranderde echter alleen artikel 3 van de privacywet, waarin de gegevensverwerkingen zijn opgesomd waar artikel 13 naar verwijst. Maar artikel 13 is niet aangepast waardoor de onrechtstreekse controle via de Privacycommissie dode letter blijft. Om die fout recht te zetten, zal dus ook de wet moeten worden gerepareerd.

‘Dat is Minute Soup-politiek die alleen maar tot slechte wetgeving kan leiden’, reageert de fiscaal advocaat Michel Maus vandaag in een opiniebijdrage in De Tijd over de nieuwe wet. ‘Dat kan ook niet anders aangezien de bewuste wet van 3 augustus in nauwelijks 13 dagen door het parlement werd gejaagd.’ Maar net als zijn confrater Thierry Afschrift meent Maus dat een en ander ook bewust is gebeurd. ‘De regering is niet aan haar proefstuk. Ondertussen zijn tal van nieuwe fiscale maatregelen de revue gepasseerd waarbij de regering nauwelijks oog heeft voor de rechtsbescherming en de fundamentele rechten van de belastingplichtigen botweg negeert.’

‘Hoe waardevol de meeste regeringsmaatregelen in essentie ook mogen zijn, als men de rechtsbescherming blijft bruuskeren, dan is het louter een kwestie van tijd vooraleer België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof voor Justitie zal worden veroordeeld voor de schending van fundamentele mensenrechten. Als dat gebeurt, dan schiet de regering in haar eigen voet en worden meteen alle fiscale onderzoeken ondermijnd die op de nieuwe maatregelen zijn gestoeld.’

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content