Advertentie

PS lanceert aanval op kapitaal

Paul Magnette (foto: Photo News) ©Photo News

De Franstalige socialisten kiezen radicaal voor kapitaalbelastingen, zoals de invoering van een rijkentaks, een meerwaardebelasting op aandelen en een strenger belastingregime voor aandelenopties. Dat blijkt uit hun verkiezingsprogramma dat vandaag wordt voorgesteld en dat De Tijd kon inkijken.

De Franstalige socialisten (PS) hebben in Wallonië en Brussel af te rekenen met concurrentie van de extreemlinkse PTB. Ze worden verweten een te rechtse koers te hebben gevaren in de federale regering. Om die kritiek te counteren draait de PS in haar verkiezingsprogramma een reeks beslissingen terug en haalt ze enkele kapitaalbelastingen van onder het stof.

De PS kreeg de voorbije maanden felle kritiek van de vakbonden op de strengere aanpak van werklozen. De regering-Di Rupo besliste om de uitkering voor schoolverlaters - de zogenaamde inschakelingsuitkering - na drie jaar af te schaffen. Die beslissing wil de PS nu terugdraaien. Wie een inspanning doet om een job te vinden, mag zijn uitkering behouden.

Fiscaal plan PS

 

  •  Invoering rijkentaks.
  •  Invoering meerwaarde- belasting op aandelen.
  •  Notionele intrestaftrek focussen op kmo’s.
  •  Belastingverlaging voor lage en middeninkomens.

 

De fiscale hervorming die de PS voorstelt, legt de nadruk op kapitaalbelastingen. ‘De belastingen bestaan in België voor 70 procent uit inkomsten uit arbeid en consumptie. Daarvan wordt een groot deel betaald door werknemers.’ Daarom moeten meer inkomsten komen uit kapitaal.

Om die reden haalt de partij de rijkentaks van onder het stof. Wie een vermogen heeft van meer dan 1,25 miljoen euro, moet een ‘solidariteitsbelasting’ betalen. Dat idee is niet nieuw. De PS probeerde de voorbije regeerperiode meermaals zo’n rijkentaks in te voeren, maar zonder succes. Er kwam wel een variant, maar die werd na één jaar afgevoerd wegens onwerkbaar.

Verder stelt de PS voor dat de meerwaarde die particulieren op aandelen behalen, wordt belast, net als alle meerwaarden van vennootschappen. Hetzelfde geldt voor aandelenopties. Daarvan moet de meerwaarde belast worden in plaats van het huidige systeem van de forfaitaire belasting. De partij ijvert ook voor ‘een betere kennis van alle vermogensinkomsten’. Ze neemt wel het woord vermogenskadaster niet in de mond.

Ook het systeem van de notionele intrestaftrek, het belastingvoordeel voor bedrijven, moet herbekeken worden, vindt de PS. Het budget dat daar nu voor wordt uitgetrokken, moet naar de ondersteuning van kmo’s gaan. En een deel moet vloeien naar een belastingverlaging voor de lage en de middeninkomens. 

Belfius

Voor de Franstalige socialisten moet Belfius, de bank die voor 100 procent in handen is van de Belgische staat, overheidsbezit blijven. Dat gaat in tegen de mening van tal van andere partijen. Die stellen dat bankieren geen overheidstaak is en dat zodra de situatie bij Belfius helemaal is gestabiliseerd, de bank verkocht kan worden.

De PS wil de rol van Belfius ‘als eerste partner van de over- heden van dit land’ versterken. ‘In de ogen van de PSbetekent dat dat Belfius meer aandacht moet besteden aan de financiering van langetermijninvesteringen in ziekenhuizen, scholen, crèches, rusthuizen...’

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud