'Petercam weet niet van onderzoek'

Na de controversiële inval bij financieel planner Optima laat de Bijzondere Belastinginspectie nu haar oog vallen op Petercam, meldde De Tijd. Petercam ontkent nu iets verkeerd te hebben gedaan. Het stelt zelfs niet op de hoogte te zijn van het feit dat 'de BBI eventueel een onderzoek naar vermeende gedeeltelijke regularisaties zou geopend hebben ten aanzien van Petercam'.

De Bijzondere Belastinginspectie van Gent viel begin vorig jaar met man en macht binnen bij de vermogensplanner Optima. De inspecteurs kopieerden toen miljoenen gegevens, ook van klanten, op zoek naar zwart geld. De inval veroorzaakte maandenlang opschudding en discussie over de bevoegdheden van de belastinginspectie. De rechtbank van Gent oordeelde uiteindelijk dat de BBI haar boekje te buiten was gegaan bij Optima. Maar dat belet de Gentse inspecteurs niet om nu ook het vermogensbeheer bij Petercam onder de loep te nemen.

De Tijd vernam dat Petercam op 9 juli de Gentse BBI over de vloer heeft gekregen. De aanpak was deze keer wel hoffelijker dan bij Optima. Het bezoek was vooraf aangekondigd. De BBI heeft deze keer ook geen karrenvracht gegevens meegenomen. Er zijn (voorlopig) alleen vragen gesteld over de schikking die Petercam trof met het parket van Gent over een belastingfraude­dossier tegen een van haar klanten, een rijke West-Vlaamse textielfamilie.

In dat dossier werd Petercam mee vervolgd omdat het als adviseur zou hebben geweten dat de textielfamilie veel meer zwart geld had dan de familie officieel had aangegeven bij de regularisatiecommissie. Door slechts een deel van het zwarte vermogen te regulariseren, kon de familie de rest van haar zwart geld in één ruk mee witwassen.

Maar Petercam kon zich uit de strafzaak wringen door een schikking van zo’n 700.000 euro te betalen aan het parket van Gent. Het parket liet zijn strafvordering tegen het beurshuis en de verdachte medewerkers vallen. De BBI ging akkoord met die minnelijke schikking.

Maar de kous is daarmee niet af. De BBI kon het strafdossier inkijken en vroeg zich af of Petercam niet op dezelfde manier nog meer klanten had geholpen met halfslachtige regularisaties van zwart geld. Dat wordt nu onderzocht.

Osta Carpets

Het dossier tegen de betrokken textielfamilie Dejager, eigenaars van de tapijtfabrikant Osta Carpets, was dan ook geheel toevallig aan het licht gekomen. Het was de Duitse overheid die de hand kon leggen op de rekeninggegevens van 1.400 buitenlandse cliënten van de Liechtensteinse bank LGT. Zo belandde in 2008 ook een 50-tal namen van Belgen bij de BBI. En zo ook de gegevens van de familie Dejager, die de BBI doorspeelde aan het Gentse gerecht, dat een onderzoek opende.

De textielfamilie kwam daarop zelf op de proppen met haar regularisatiedossier. Dat bleek dus allesbehalve volledig. Nog tientallen miljoenen euro’s zwart geld waren verborgen gehouden in Liechtenstein, Hongkong, Cyprus en andere belastingvriendelijke oorden. Maar de textielfamilie vertelde het gerecht ook dat ze alleen had gedaan wat haar vermogensbeheerder Petercam en het fiscaal advocatenkantoor Tiberghien haar hadden geadviseerd.

Zo ontdekte het gerecht dan weer dat het zwart geld van de textielfamilie op een bepaald moment was gegroepeerd in een beleggingsproduct van Petercam Luxemburg, de Luxemburgse poot van het beurshuis. Waarna de hele pot zwart geld dus via een halve fiscale regularisatie opnieuw naar België was gerepa­trieerd. Om die reden besloot het parket van Gent niet alleen de textielfamilie te vervolgen, maar ook haar twee adviseurs. Voor het witwassen van zwart geld en schriftvervalsing, gepleegd bij het opstellen van het regularisatiedossier.

Maar alleen de familie Dejager en het advocatenkantoor Tiberghien - dat onschuldig pleit - staan nog terecht voor de raadkamer, die hen al dan niet zal doorverwijzen naar de strafrechter. Petercam mocht begin dit jaar zijn vervolging afkopen.

Het is uitzonderlijk dat een regularisatiedossier zoals dat van de familie Dejager op die manier wordt uitgespit. Doorgaans glippen de halfslachtige regularisaties door de mazen van het net. En dat stoort de belastinginspectie al langer. Belastingfraudeurs die slechts een deel van hun zwart geld laten regulariseren bij de regularisatiecommissie in Brussel kunnen daar te gemakkelijk mee wegkomen.

De commissie zelf voert geen onderzoek naar wat de belastingzondaars bij haar opbiechten. En de regularisatiedossiers ­blijven vertrouwelijk voor de be­lastinginspectie, die wel de nodige onderzoeken zou kunnen voeren. Nu zoekt de BBI duidelijk een andere weg om alsnog een en ander door te prikken.

De BBI geeft geen enkele ­commentaar over het lopende ­onderzoek. ‘Beroepsgeheim’, luidt het.

Reactie

Petercam-woordvoerster Alexandra Niehe reageerde vrijdag niet. Zaternamiddag ontkende Petercam in persbericht ook maar enige fout te hebben gemaakt.

Petercam bevestigt wel het bezoek van de bijzondere belastingsinspectie begin juli in het kader van een aangekondigde fiscale controle. 'De vragen waren enkel gericht op het bedrag en de boekhoudkundige verwerking van de geldsom die Petercam eind 2012 heeft betaald aan het parket in het kader van de schikking in de strafzaak rond een oud regularisatiedossier van een cliënt waarin Petercam zijdelings betrokken was'.

Het zegt geen vragen te hebben ontvangen naar andere cliënten of andere regularisaties.  Er zijn geen andere klantengegevens opgevraagd noch overgemaakt. Het stelt niet op de hoogte te zijn van het feit dat de BBI eventueel een onderzoek naar vermeende gedeeltelijke regularisaties zou geopend hebben ten aanzien van Petercam.

Petercam benadrukt dat het bij de repatriëring van fondsen uit het buitenland naar rekeningen in België, strikte acceptatieregels toepast, en  de wettelijke regels toepast.

Het is er van overtuigd dat het in het strafdossier waarvoor het een minnelijke schikking heeft gesloten geen strafrechtelijke fout heeft begaan. 'In het raam van een minnelijke schikking wordt trouwens geen strafrechtelijke schuld erkend. Met de schikking wenste Petercam het strafdossier definitief af te sluiten'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content