Studenten klagen onderfinanciering onderwijs aan

Studentenprotest in Gent. (Foto: Photo News) ©Photo News

In verschillende studentensteden is donderdag actie gevoerd om meer middelen te vragen voor het hoger onderwijs. 'Iedereen wil meer geld geven aan onderwijs', reageert minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). 'Maar we moeten nu eenmaal rekening houden met de beperkte middelen waarover de overheid beschikt in economisch moeilijke tijden.'

In Brussel verzamelden honderden studenten eerst voor het kabinet van Waals minister van Onderwijs Marcourt, waarna ze in een optocht verdergingen naar het kabinet van Vlaams Onderwijsminister Smet. In Leuven voerden enkele tientallen studenten actie aan het rectoraat van de KU Leuven en ook in Gent en andere studentensteden stonden acties op de agenda.

De studenten eisen een betere financiering en kwaliteitsvoller onderwijs. 'Het percentage financiële middelen dat naar het hoger onderwijs gaat daalt stelselmatig sinds de jaren tachtig, terwijl het aantal studenten alsmaar stijgt. De kwaliteit van het onderwijs daalt hierdoor zienderogen, aldus woordvoerder van de Leuvense studenten Brecht Vanacker, die verwees naar de overvolle aula's en verminderde studiebegeleiding.

Vlaamse en Waalse studenten bundelden in Brussel de krachten om de problemen in het onderwijs aan te kaarten. 'Er is niet genoeg financiering om de behoeften te vervullen op vlak van huisvesting, mobiliteit en infrastructuur', zegt David Méndez Yépez van de Fédération des Etudiants Francophones in Brussel. 'En het ontbreekt aan middelen voor een goede pedagogische omkadering.'

De actievoerders eisen dat de middelen voor het onderwijs opgetrokken worden tot 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Pascal Smet

Een verhoging van het studiegeld is in deze tijden niet aan de orde voor Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet. 'Iedereen wil meer geld geven aan onderwijs', zei Smet. 'Maar we moeten nu eenmaal rekening houden met de beperkte middelen waarover de overheid beschikt in economisch moeilijke tijden.'

Volgens de minister maakt de overheid goed gebruik van die beperkte middelen. 'We mogen terecht fier zijn op ons hoger onderwijs dat een uitstekende kwaliteit koppelt aan een open toegang', luidde het. 'Deze Vlaamse regering heeft veel inspanningen gedaan om dit te behouden en zelfs te versterken.'

Zo zijn volgens de minister de universiteiten dit jaar gestart met de aanwerving van 1.000 extra proffen of een verhoging van 38 procent, om de onderwijskwaliteit te kunnen garanderen. Er is ook 8 miljoen euro extra uitgetrokken voor onderzoek aan de hogescholen.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect