Uzi voortaan sportwapen in België

©rv

Voortaan kan iedereen in België een vergunning krijgen voor de pistoolmitrailleur Uzi. Dat vernam De Tijd. Alle sportschutters en recreatieve wapengebruikers krijgen toestemming een Uzi te bezitten.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) moet haar gevecht tegen de wapenlobby staken. Voortaan zullen de provinciegouverneurs vergunningen voor het machinepistool Uzi afleveren als de aanvragers voldoen aan de voorwaarden om wapens te gebruiken voor sportieve of recreatieve doeleinden. ‘De provinciegouverneurs zaten tot nu op dezelfde lijn als wij: zo’n Uzi is niet geschikt als sportwapen’, verklaart Rolf Falter, de woordvoerder van minister Turtelboom. ‘Maar de auditeur van de Raad van State interpreteert de wapenwet anders en geeft ons ongelijk. Daarom zijn we verplicht onze koers te wijzigen.’

De aanleiding voor de koerswijziging is een verslag van de auditeur van de Raad van State, betekend op 5 augustus, dat De Tijd kon inkijken. Dat gaat over een wapenliefhebber uit Dendermonde die voor ‘sportieve en recreatieve doeleinden’ vier wapens had gekocht. Maar slechts voor drie wapens had hij een vergunning gekregen. Voor het vierde wapen, een Uzi met getrokken loop, had minister Turtelboom in juli vorig jaar de vergunning geweigerd. Omdat de minister het ‘onredelijk’ vond een pistoolmitrailleur te laten vergunnen als sportwapen.

‘Het wapen is oorspronkelijk ontworpen voor militair gebruik’, motiveerde Turtelboom haar beslissing. ‘Dat de Uzi in kwestie is omgeschakeld van een volautomatisch wapen naar aan halfautomatisch exemplaar maakt hem niet significant minder gevaarlijk.’ Met een volautomatisch wapen volstaat het de trekker ingedrukt te houden om hele reeksen schoten af te vuren. Een half-automatisch wapen moet eerst met de hand geladen en gespannen worden. Voor elk schot moet de trekker worden overgehaald. ‘Maar die omschakeling maakt het niet plots geschikt voor sportief of recreatief gebruik door particulieren in een schietstand’, argumenteerde de minister. ‘Vooral omdat het zijn overige kenmerken als volautomatisch vuurwapen, de efficiëntie en de ergonomie, behoudt.’

Het is ook maatschappelijk onverantwoord, gaat de minister door. ‘Bij het publiek heeft de Uzi een bijzonder kwalijke reputatie en wordt hij geassocieerd met criminele activiteiten zoals gewapende overvallen. Omdat hij is geconcipieerd als een aanvalswapen, niet als een precisiewapen. De Uzi laat particulieren ook toe ervaring op te doen in het schieten met bijzonder dodelijke militaire wapens. Het recht op het beoefenen van een hobby is niet onbeperkt. Het mag de grenzen van de redelijkheid niet overschrijden.’

Maar de auditeur van de Raad van State veegt al die argumenten van tafel. Omdat de wapenwet, die in 2006 verstrengd werd na de dodelijke schiettocht van Hans Van Themsche in de straten van Antwerpen, alleen bepaalt dat een ‘wettige reden’ opgegeven moet worden om een wapen te bezitten. En sportief/ recreatief schieten is zo’n wettige reden, oordeelt de auditeur. Want de sportschuttersfederaties organiseren wel degelijk schietdisciplines met Uzi’s.

De auditeur merkt ook op dat alleen volautomatische wapens verboden zijn in ons land en dus niet een Uzi die is omgevormd tot een halfautomatisch wapen. Dat een Uzi oorspronkelijk ontworpen is voor militair gebruik is van geen tel.

En de wapenwet moet door alle provinciegouverneurs in ons land op dezelfde manier worden toegepast. Daardoor heeft de minister slechts een beperkte appreciatiemarge, waarschuwt de auditeur van de Raad van State.

En ook de maatschappelijk argumenten die de minister aanhaalt, verwerpt de auditeur . ‘De vreedzame beoefening van de schietkunst mag niet verward worden met criminelen activiteiten. Uiteraard kan elk vuurwapen, wanneer het in de verkeerde handen valt, als gevaarlijk bestempeld worden.’

Minister Turtelboom heeft zopas van haar administratie te horen gekregen dat het hopeloos is nog langer in te gaan tegen dat standpunt van de Raad van State. Alle provinciegouverneurs, die beslissen over de wapenvergunningen na advies van het parket en de lokale politie, hebben de boodschap gekregen het verzet tegen de Uzi te staken.

‘We zouden nu de wapenwet kunnen wijzigen, maar dat is geen evidente oplossing’, merkt Turtelbooms woordvoerder op. ‘We gaan wel na of de gemeenschappen ons nog kunnen helpen. Door de criteria voor de wapensport aan te passen.’

‘De minister vergist zich van doelwit. Ze kan het probleem van de illegale wapens niet oplossen door de legale wapenbezitter strenger aan te pakken’, reageert N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote. ‘Criminelen trekken zich natuurlijk niets aan van de regels. En de wapenwet is al streng genoeg. Let op, ik pleit niet voor het ongebreideld toelaten van wapens. Maar laten we ons gezond verstand gebruiken. Er zijn misschien enkele gevaarlijke halfautomatische wapens, maar ja kan ze niet allemaal over dezelfde kam scheren.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect