Vlaamse angel in plannen PS-cdH-FDF

De PS en het cdH vormen een as in Franstalig België. ©Photo News

De PS en het cdH vormen een regionale as in Franstalig België en beginnen de onderhandelingen over de Brusselse regering en de Waalse regering. In Brussel hebben ze daarvoor FDF nodig als extra partner, maar CD&V en Open VLD verzetten zich daar tegen.

Op een gezamenlijke persconferentie maakten de PS, het cdH en het FDF donderdagmiddag bekend een akkoord te hebben over de vorming van de Waalse, Brusselse en Franstalige Gemeenschapsregering. De PS en het cdH zijn aan zet in Wallonië, het FDF vervoegt hen in Brussel. 'We zeiden al in de campagne dat als de meest progressieve coalitie mogelijk was, we dat zouden doen', aldus titelvoerend PS-voorzitter Elio Di Rupo. 

Maar het voornemen om het FDF te betrekken in de Brusselse coalitievorming krijgt weinig steun aan Nederlandstalige kant. De Open VLD en de CD&V gaan voorlopig niet in op de uitnodiging van de Franstaligen om de Brusselse gesprekken op te starten. De aanwezigheid van het FDF ligt moeilijk bij de Vlaamse partijen. In Brussel staat er aan Vlaamse kant een klassieke tripartite in de steigers. 

En dat maakt het meteen moeilijk. Open VLD en CD&V hebben in Brussel 7 van de 17 Vlaamse zetels. De N-VA en het VB, die niet geneigd lijken inschikkelijker te zijn over het FDF, hebben er samen vier. Dat maakt dat de Vlaamse partijen de facto het FDF boycotten. De vraag is nu hoe hard ze het spelen. De traditie wil dat de Vlaamse en Franstalige partijen apart onderhandelen, maar de Brusselse regering moet wel evenveel Vlaamse als Franstalige ministers tellen.

Tot nader order blijft echter de as PS-cdH in Franstalig België bestaan en wordt het een moeilijke opdracht voor federaal informateur Bart De Wever om het cdH nog los te weken van de PS voor de vorming van zijn gedroomde centrumrechtse coalitie. Toch ontkenden de PS en het cdH met klem met deze move informateur De Wever in snelheid te nemen. 'Elk niveau heeft zijn eigen logica', aldus Magnette. 'We vonden regionale convergenties, maar daaruit blijkt geen keuze voor het federale niveau. Alles blijft daar open liggen'. 

Ik zeg het u voor de duizendste keer, elk niveau heeft zijn eigen ritme en zijn eigen logica.
Benoit Lutgen,
Voorzitter cdH

Op de persconferentie was wel een spervuur van vragen aan het adres van cdH-voorzitter Benoit Lutgen over de federale regeringsvorming. Het cdH is cruciaal in de vorming van een eventuele centrumrechtse coalitie op federaal niveau. 'Ik zeg het u voor de duizendste keer, elk niveau heeft zijn eigen ritme en zijn eigen logica', zei Lutgen. De voorzitter voerde voor het cdH het woord zowel over de Brusselse als Waalse formatiegesprekken, het Brusselse cdH-kopstuk en oud-voorzitster Joëlle Milquet was nergens te bekennen. 

De PS was vorige week vrijdag aan de coalitiebesprekingen begonnen en schakelde daarbij meermaals een tandje hoger omwille van het doembeeld van een centrumrechtse alliantie tussen de Franstalige liberalen van de MR en de Franstalige christendemocraten van het cdH. Daarbij zou de PS buitenspel komen te staan. Het was vooral Laurette Onkelinx die met de Brusselse gesprekken de PS-machine op toerental bracht. De PS lijkt dus haar slag te hebben thuisgehaald en weekte het cdH los van de MR. 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud