Vlaamse regering-Bourgeois zo goed als gekend

Hoe de Vlaamse regering er zal uitzien en wie welke portefeuille krijgt, was gisteren bijna helemaal duidelijk. Een overzicht.

Geert Bourgeois

Minister-president

‘Ik ben klaar, ik heb al heel wat nota’s. Het lijkt mij evident dat ik deel uitmaak van het onderhandelingsteam.’ De ochtend na de grandioze verkiezingsoverwinning van de N-VA stak Geert Bourgeois in een radiogesprek zijn ambitie niet onder stoelen of banken: hij achtte het niet meer dan normaal dat hij een prominente rol zou spelen bij de Vlaamse formatie. Hij schreeuwde nog net niet uit: ‘Ik wil minister-president worden!’ Maar nu krijgt de 63-jarige West-Vlaamse advocaat zijn ‘moment de gloire’. De man die in 2001 de eerste voorzitter werd van de N-VA - herrezen uit de uiteengespatte Volksunie - en na de verkiezingen van 2003 voor de N-VA moederziel alleen in de Kamer zat, mag nu de eerste viool op het Martelaarsplein spelen. Bourgeois - die wel eens het verwijt krijgt een saaie dossiervreter te zijn - zal moeten tonen dat hij in staat is een regeringsploeg, maar zeker de Vlaming, te begeesteren. Dat zal helaas niet lukken met veel cadeaus, want daarvoor is geen geld, mede een gevolg van de staatshervorming waarvoor Bourgeois en co zo lang hebben gestreden.

Ben Weyts

Minister van Mobiliteit, Openbare Werken  en Vlaamse Rand

In 2000 was Weyts nog de woordvoerder van de Volksunie. Vanaf vrijdag mag hij zich Vlaams N-VA-minister noemen. Als minister van Mobiliteit en Openbare Werken moet hij het fileleed aanpakken. Hij krijgt ook het heikele en al twee decennia aanslepende dossier van de Antwerpse Oosterweelverbinding op zijn bord. CD&V en de N-VA zaten daarover op één lijn: het verguisde BAM-tracé moet behouden blijven, vinden ze. Als er geld voor is, kan over een overkapping gepraat worden. Open VLD had voor de verkiezingen wel een bocht gemaakt en geopteerd voor een noordelijkere variant. Maar de partij zal die eis allicht moeten inslikken.

Liesbeth Homans

Minister van Wonen, Binnenlands Bestuur  en Armoedebestrijding

De vertrouwelinge van N-VA-voorzitter Bart De Wever werd wel eens genoemd als Vlaams minister-president, maar die eer is voor Geert Bourgeois. Als minister van Wonen zal de 41-jarige Antwerpse klaarheid moeten scheppen over de overgehevelde woonbonus. Als minister van Binnenlands Bestuur beslist ze ook over de toekomst van de - afgeslankte - provincies. Homans - zelf opgegroeid in een weinig welstellend gezin - zal bovenal moeten proberen 680.000 Vlamingen uit de armoede te halen.

Hilde Crevits

Minister van Onderwijs

De gegeerde portefeuille van Onderwijs gaat naar Hilde Crevits (47), de leading lady van de CD&V en de dochter van een schooldirecteur. Zij mag beslissen over ruwweg 40 procent van de Vlaamse begroting. Ook de N-VA had haar zinnen op die post gezet. ‘Het zou vreemd zijn, mocht de sterkste partij die post niet opnemen’, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever nog in het voorjaar. Dé uitdaging wordt de uitvoering van de geplande onderwijshervorming. Voor de verkiezingen leidde het dossier tot grote spanningen tussen CD&V en de N-VA. ‘Read my lips: met de N-VA zal het aso nooit worden afgeschaft. Nooit’, liet De Wever zich ontvallen. Crevits viel toen ‘van haar stoel’: ‘De N-VA was het eens om de schotten tussen aso, bso en tso weg te halen.’

Joke Schauvliege Geert Bourgeois

Minister van Landbouw, Leefmilieu en  Ruimtelijke Ordening

Hier en daar werd al gefluisterd dat Joke Schauvliege uit de boot zou vallen bij de verdeling van de ministerportefeuilles in de nieuwe Vlaamse regering. Maar de 43-jarige Oost-Vlaamse, die de voorbije twee verkiezingen uitstekend scoorde, is er toch weer bij. Ze houdt Leefmilieu en krijgt er Ruimtelijke Ordening bij. Daarmee komt het milieu- en bouwvergunningenbeleid in één hand, een wens van veel ondernemers. Traditiegetrouw, en een stille eis van de Boerenbond, belandt ook de bevoegdheid Landbouw bij eenCD&V-minister, deze keer dus Schauvliege.

Philippe Muyters

Minister van Werk

Het ziet ernaar uit dat Philippe Muyters (N-VA) zijn portefeuille van Werk mag behouden. Hij zou ook bevoegd worden voor Economie, Innovatie en Sport. De belangrijkste uitdagingen voor Muyters worden het activerings- en het doelgroepenbeleid. Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een potje van 2,7 miljard euro toegeschoven om zogenaamd zwakke groepen als jongeren, laaggeschoolden en ouderen aan het werk te helpen. Daarvoor bestaan nu 34 verschillende maatregelen. Het is de bedoeling om er slechts enkele over te houden.

Els Ampe

Minister van Media en Cultuur

Open VLD kon in extremis nog een tweede Vlaamse ministerportefeuille in de wacht slepen. Wel moet de partij de verplichte ‘Brusselse’ minister leveren, iets waar partijen niet op zitten te wachten. Els Ampe, die nu nog schepen van Mobiliteit is in Brussel-stad, lijkt de beste papieren te hebben om de nieuwe minister voor Brussel, Media en Cultuur te worden. Het is vooral uitkijken naar hoe Open VLD zich tegenover de VRT opstelt. De voorbije jaren schoten de liberalen vanuit de oppositie geregeld op de subsidiestroom naar de openbare omroep.

Open VLD?

Minister van Begroting

Het is voorlopig nog niet duidelijk wie Open VLD het Vlaamse veld instuurt als minister van Begroting en Financiën. De namen van ontslagnemend minister van Justitie Annemie Turtelboom en van oud-minister Patrick Dewael circuleren. Open VLD is de kleinste de van de drie partijen in de Vlaamse regering, maar via de portefeuille Begroting en Financiën kan ze toch controleren wat er op andere departementen gebeurt. De Vlaamse regering zou meteen een begroting in evenwicht willen voorleggen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content