Banken moeten zelf opdraaien voor crisis

Michel Barnier, Europees commissaris voor de Interne Markt. (foto: Photo News)

De banken moeten in de toekomst zelf opdraaien voor de kosten van een financiële crisis zoals in 2008. De Europese Commissie stelt over een maand een langverwacht plan voor verplichte bankenfondsen voor.

Al anderhalf jaar kondigt de Europese Commissie maatregelen aan om banken zelf te laten opdraaien voor een faillissement. Europees commissaris voor de Interne Markt, Michel Barnier, toetste zaterdag in Denemarken de slaagkansen van zijn project af bij de 27 EU-ministers van Financiën. De komende weken worden de laatste details 'in evenwicht gebracht', aldus Barnier.

Over het principe zijn de 27 lidstaten het nu al in grote mate eens. Maar over hoe en hoe snel de Europese landen een nationaal bankenfonds moeten opzetten, is nog veel discussie. 'Iedereen beseft dat een crisis zoals die in 2008 vermeden moet worden en dat de financiële sector zelf ook een deel van de kosten moet dragen, zei de Deense minister van Economie, Margrethe Vestager, die de vergadering in Kopenhagen voorzat.

De rekening moet niet in de eerste plaats door de belastingbetaler worden betaald.

'Voorkomen is goedkoper dan genezen. En de rekening moet niet in de eerste plaats door de belastingbetaler betaald worden.’ Die twee principes vormen de leiddraad voor de grootscheepse financiële hervorming die Europa sinds de val van Lehman Brothers doorvoerde. Die hervormingsagenda wordt trouwens gestuwd vanuit de G20.

Toezicht

De creatie van bankenfondsen is het laatste puzzelstukje dat binnenkort op tafel komt. In essentie wil Barnier dat elk land een crisisfonds instelt voor de banken. En dat fonds moet gespijsd worden door de banken zelf. Omdat veel banken grensoverschrijdend zijn, wordt er een mechanisme opgezet voor samenwerking tussen die nationale fondsenbeheerders en de toezichthouders.

Want via die fondsen kan er meer preventief ingegrepen worden bij banken en moet alleszins werk gemaakt worden van het detecteren van de risico's. Zo kunnen, indien een bank afstevent op een failissement, sommige bankactiviteiten verboden worden. Of de toezichthouder kan een bijkomende kapitalisering verplichten. Andere mogelijkheden: een verbod op dividenden of de creatie van een bad bank.

Frank-Dodd

De Europese bankenfondsen worden de tegenhanger van de Amerikaanse Frank-Dodd-wet. Europa werkt met een 'bail-in', een inkoopregeling, in plaats van een bailout, het redden van een bank als het al te laat is. De voorbije jaren betaalden de belastingbetalers het gelag van de bankencrisis. in de toekomst zullen de schuldeisers van de bank, de obligatiehouders, wél meebetalen. En dat via een verplichte bijdrage van alle banken.

Niet alle landen zijn daar voorstander van, omdat ze het geld uit de speciale bankentaksen liever direct naar hun begroting laten vloeien. Bovendien moet bekeken worden hoe deze fondsen gecombineerd moeten worden met de depositogarantiefondsen. Die zorgen ervoor dat het geld van de spaarders bij de banken niet verloren gaat. De discussie over beide dossiers (bankenfondsen en depositogaranties) zijn dan ook aan mekaar gekoppeld.


Van onze medewerker in Kopenhagen

Kris Van Haver

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud