Advertentie

België in lente verlost van EU-toezicht budget

België krijgt een mooi rapport van de EU. - EPA ©EPA

Volgende lente is België verlost van het verscherpte Europese begrotingstoezicht. De Commissie oordeelt dat er ‘voldoende effectieve actie’ ondernomen werd om het buitensporige tekort te corrigeren. Toch zijn er ook waarschuwingen, zoals over de structurele begrotingsinspanningen.

België zal in de lente van volgend jaar ontsnappen aan het strenge Europese begrotingstoezicht. Zo blijkt uit het goede rapport dat ons land vandaag krijgt van de EU-Commissie: met een deficit kleiner dan 3 procent van het bbp in 2013 en 2014 en een structurele inspanning van 1 procent in 2013 - zoals gevraagd - ondernam België ‘effectieve actie’. 'Voorlopig zijn dan ook geen verdere stappen nodige in de procedure rond het buitensporige tekort', meent de Commissie.

Maar Europa heft ook een waarschuwende vinger: er moeten voor eind dit jaar bindende afspraken zijn tussen het federale en gewestelijke niveau over de verdeling van begrotingsinspanningen. En België moet het belastingsysteem hervormen, weg van taksen op arbeid.

Inspanningen

Europa eist tevens een correctie van de structurele inspanningen voor 2014. De Commissie ziet immers een ‘afwijking’ van de begrotingsdoelstelling op langere termijn. Daardoor dreigt een heuse ‘ontsporing’ in 2015 en loopt België het risico opnieuw in de Europese vuurlinie te komen.

Ook de schuldenberg moet België verder slopen. Volgens de begrotingsplannen van de regering-Di Rupo hoopt die dit jaar op tot 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De Commissie verwacht evenwel dat de schuld eind 2013 100,4 procent van het bbp. Voor 2014 gaat ons land uit van een schuld van 100,2 procent. Brussel vreest evenwel dat de schuld oploopt tot 101,3 procent tegen eind volgend jaar.

Ons land krijgt dan ook een duidelijke boodschap mee. 'De overheidsschuld moet gemiddeld met minstens 5 procent dalen in drie jaar', luidt het. Volgens de algemene Europese regels moet een land dat een schuld van meer dan 60 procent van het bbp torst en in de gaten gehouden wordt door Europa, die schuld jaarlijks met 2 procent terugdringen. België krijgt dus wat clementie van Europa.

De Europese Commissie maakt vandaag voor het eerst een analyse van de ontwerpbegrotingen van de eurolanden. Europa wil die budgetplannen kunnen bijsturen nog voor de parlementen die ontwerpbegrotingen bespraken.

Toezichtsrapport

Voor België komt daar ook nog een extra toezichtsrapport bij omdat ons land in 2013 onvoldoende deed om het buitensporige begrotingstekort terug te dringen.

De EU-Commissie houdt voor de structurele inspanning van 1 procent in 2013 rekening met de trage groei en tegenvallende inkomsten maar ook met nieuwe belastingmaatregelen die de regering intussen afkondigde.

Regering

De Belgische regering reageerde vrijdagmiddag tevreden op de evaluatie van de Europese Commissie. 'We zijn verheugd dat de Commissie bevestigt dat België doeltreffende actie heeft ondernomen om zijn begrotingstekort terug te dringen', klonk het.

De ploeg van premier Elio Di Rupo voegde eraan toe haar behoedzaam begrotingsbeleid voort te zetten. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud