Duitse rechters ketenen EU-crisisbeleid

De Duitse opperrechters (foto: Reuters)

Het Duitse hooggerechtshof oordeelt dat de voltallige Duitse Bondsdag zijn zeg moet hebben als Europa in het noodfonds wil grabbelen, niet een selectief clubje parlementariërs. De rechters perken zo de bewegingsruimte van kanselier Merkel nog meer in.

Als Europa na de reddingsplannen voor Portugal, Ierland en Griekenland straks nog eens een grabbel wil doen in het Europees noodfonds, is de kans groot dat die steun niet snel in de achterkamertjes van politiek Berlijn mag getrancheerd worden.

Sondergremium

Dat is het oordeel van de het Duitse Grondwettelijk Hof in Karlsruhe. Die sprak zich uit over een klacht die twee parlementsleden van de sociaaldemocratische SPD, Peter Danckert en Swen Schulz, een half jaar geleden indienden. Zij vinden het niet kunnen dat een beperkt kransje van negen parlementsleden, het 'Sondergremium', over de Duitse bijdrage aan een Europees reddingsplan mag beslissen.

We hebben een instrument nodig dat in zijn daadkracht nog enigszins de markten kan overtuigen

Wolfgang Schäuble

Duits minister van Financiën

De regering in Berlijn vindt zo'n strakke besluitvorming noodzakelijk. Een efficiënte Europese crisisaanpak vergt immers meestal een 'rapid response team', dat snel en zonder perslekken een beslissing kan nemen. Zo'n snel interventieteam is dode letter als de volledige Bondsdag zich over elke greep uit het noodfonds moet uitspreken. 'We hebben een handelingsbekwaam instrumentarium nodig, die in zijn daadkracht nog enigszins de markten kan overtuigen', zei Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën, eind vorig jaar voor het oppergerechtshof.

Merkel

De rechters geven nu in grote mate de SPD-parlementariërs gelijk. Eer het noodfonds Duits geld kan aanwenden om lidstaten nieuwe kredietlijnen toe te kennen of banken te herkapitaliseren, is de instemming van de integrale Bondsdag nodig. Een streep door de rekening van kanselier Merkel. Die had maandagavond door de groeiende rebellie in de eigen coalitie al steun van de oppositie nodig om het tweede Griekse reddingsplan door het parlement te loodsen.

Obligatie-inkopen

De rechters in Karlsruhe voorzien wel een potentieel belangrijke uitzondering. Als het Europese noodfonds op de secundaire markt staatspapier zou inkopen, dan kan dit wel in beperkte kring goedgekeurd worden. In zo'n geval gaat het immers om koersgevoelige informatie, waar geheimhouding primordiaal is. En geheimhouding is nu eenmaal niet compatibel met het fiat van 620 Bondsdagleden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud