Advertentie

Europa buist Antwerpse vreemdelingentaks

(foto: HH) ©Hoogervorst/Hollandse Hoogte

De kans is bijzonder groot dat de Antwerpse plannen voor een hoge inschrijvingstaks voor vreemdelingen nooit de Europese toets zullen doorstaan. Dat kon worden vernomen in Europese kringen.

Het plan van schepen van Loketten Liesbeth Homans om 250 euro dossierkosten aan te rekenen voor inschrijvingen aan het vreemdelingenloket, is nog niet formeel goedgekeurd en een officiele Europese reactie is er dus nog niet.

Wel is onduidelijk in hoeverre Europese burgers automatisch een uitzondering krijgen en het standaardtarief van 17 euro betalen, zoals andere Belgen. De Europese regels bepalen duidelijk dat alle documenten die verband houden met de woonplaats van EU-burgers en hun familie kosteloos verstrekt moeten worden of sowieso niet aan een hoger tarief dan eigen burgers.

Dit tarief geldt dus ook voor Europese buitenlanders die gehuwd zijn met iemand van buiten de Europese Unie. De gemeenten zijn dus vrij het tarief vast te leggen, maar mogen geen onderscheid maken tussen Belgen en Europese burgers.

Maar er is ook Europese rechtspraak die bepaalt dat buitenlanders van buiten de Unie geen onevenredige of buitensporige inschrijvingstaks mogen betalen.

Nederland

Zo is er een arrest van het Europees Hof van Justitie dat Nederland veroordeelde omdat enkele gemeenten een gemiddelde van 201 euro registratiekosten eisten voor buitenlanders. De Europese Commissie kreeg in april 2012 gelijk bij het EU-Hof met haar stelling dat die hoge taks een ontradend effect heeft op buitenlanders en dus een belemmering is voor het vrij verkeer van personen.

Het Hof bepaalt dat de discretionaire bevoegdheid van een gemeente om de hoogte van de inschrijvingstaks te bepalen, niet onbeperkt is. In het geval van Nederland was de inschrijvingstaks zeven maal hoger dan het tarief voor Nederlanders. in het geval van Antwerpen is het verschil nog groter: vreemdelingen zouden bijna vijftien keer meer betalen

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud