leading story

‘Aanvullend pensioen meer belasten’

‘Het aanvullend pensioen moet progressief belast worden als we onze pensioenen betaalbaar willen houden’, zegt voormalig sp.a-minister Frank Vandenbroucke als lid van de Commissie Pensioenhervorming. Nu geldt een lineair tarief, zodat werknemers op hun aanvullend pensioen hetzelfde percentage betalen, hoe hoog het uitgekeerde kapitaal ook is.