opinie

Achter het doorgeefluikje

In plaats van zich voluit te richten op het Vlaamse en het Europese beleid, kiezen de Vlaamse traditionele partijen als het kan voor de uitgeholde federale macht.