Ambtenaren moeten wachten op hogere wedde

Het Planbureau verwacht dat de overschrijding van de spilindex pas in februari zal plaatsvinden. Daardoor worden de sociale uitkeringen in maart en de weddes van het overheidspersoneel in april met 2 procent opgetrokken. Dat is een maand later dan in eerdere prognoses. Het is bovendien wachten tot na 2020 vooraleer de spilindex nog eens zou worden overschreden. Uit de nieuwe prognoses blijkt dat de gemiddelde jaarinflatie in 2019 op 1,5 procent zou uitkomen en in 2020 op 1,4 procent.