leading story

Belgische parkings worden beetje Canadees

Het Belgische Interparking, een van de grootste parkinguitbaters van Europa, komt voor een stuk in handen van het Canadese pensioenfonds CPPIB. Eigenaar AG Real Estate verkoopt een deel van zijn participatie omdat de parkingactivi- teiten een te groot deel van de portefeuille innamen. Interparking wordt nu op 1,5 miljard euro gewaardeerd.