leading story

Brantano-moeder plooit terug op Benelux

Door haar Britse activiteiten te verkopen wil Macintosh Retail Group haar tanende activiteiten in de Benelux een levensnoodzakelijke boost geven. Ook de winkels van Brantano worden grondig aangepakt.