leading story

Buitenlands beleid | Hervormen over de grens is moeilijk

In een wereld waar Donald Trump de Verenigde Staten regeert, de brexit een pijnlijke scheiding is, het populisme in Europa blijft aanzwellen en autoritaire regimes hun succes bestendigen, is Macron een witte raaf. Hij werkte zich internationaal en in Europa in geen tijd op het voorplan, al zegt dat niets over enig succes.