leading story

Cambio vraagt gunstiger regime

Cambio, de dochteronderneming van de NMBS, de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en de automobilistenbond VAB die Belgen auto’s laat delen, vraagt de nieuwe regeringen extra inspanningen te leveren voor ruimtelijke ordening en fiscaliteit. Begin juli telde Cambio 19.372 leden in België. Het beschikt over 657 wagens, verdeeld over 268 standplaatsen. Cambio vraagt de overheden betere parkeerplaatsen, en poneert dat autodelen ook voor bedrijven interessanter wordt.’Iedereen kent het fiscaal gunstige statuut van bedrijfswagens. Waarom zou een bedrijf zijn werknemers, in combinatie met een abonnement op het openbaar vervoer, geen autodeelabonnement kunnen aanbieden?’