commentaar

Cruciale wet

Net zoals de pure aandelenbelegger voor aandelen, moet ook de fondsenbelegger zich goed informeren vooraleer hij in een fonds stapt. Talrijke vragen zijn cruciaal. Waarin belegt het fonds? Past het bij mijn risicoprofiel? Hoeveel kost het? Is het fonds zijn kosten waard? Die belangrijke vragen doen echter niets af aan de grote troeven die beleggingsfondsen bieden, zeker voor beleggers die bijvoorbeeld in hoogrentende obligaties willen beleggen.