leading story

De balans: Jean-Marie Dedecker

Ook zonder zetel vecht Jean-Marie Dedecker (61) voort. Daarvoor heeft de partij enige voorzieningen in kas. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op. Wat zijn zijn belang rijkste activa? Bij wie staat hij in het krijt? Is hij vaak in het rood gegaan?