De Blok wil lagere prijs geneesmiddelen afdwingen

Om beter op de hoogte te zijn van de medische innovaties die op ons afkomen, gaat België met negen andere landen de ontwikkelingen in de farmasector opvolgen. De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) doet dat nu al, maar via de samenwerking kan dat veel nauwgezetter gebeuren. Naast de buurlanden Nederland en Luxemburg gaat het over Ierland, Portugal, Litouwen, Denemarken, Zwitserland en Noorwegen.