paleis der natie

De hand van het kindermeisje

De pogingen van paars-groen om CD&V toch maar in een Vivaldi-coalitie te dwingen krijgen stilaan iets pathetisch. Kennelijk is de angst zeer groot om de hand los te laten van het zo vaak verfoeide christen­democratische kindermeisje.