Advertentie
Advertentie
paleis der natie

Digitale jobcreatie

Hoe groot is de invloed van het beleid op de jobcreatie, en valt die met de huidige evoluties op de arbeidsmarkt nog te berekenen? De vraag stelt zich na het opmerkelijke verschil in de studieresultaten van de Nationale Bank van België en van het Planbureau.