leading story

Dokter niet altijd meer aanwezig bij bezoek Kind & Gezin

Bij een bezoek aan Kind & Gezin zal niet meer altijd een dokter aanwezig zijn. Door die besparing wil de organisatie vanaf 1 januari meer inzetten op dienstverlening op maat van de ouders. Denk aan online hulpverlening, praattafels of oudermomenten. Zo wil Kind & Gezin garanderen dat het de overgrote meerderheid van de ouders blijft bereiken.