leading story

Doliveux getipt als Vlerick-voorzitter

UCB-topman Roch Doliveux (foto) ligt in polepositie om Louis Verbeke op te volgen als voorzitter van de Vlerick Business School dit najaar. Opvallend, want Doliveux zou als Fransman breken met een Vlaamse traditie bij Vlerick. Een breuk die niet iedereen ziet zitten, maar die nodig is voor de internationale allure van de school, menen anderen. P3