paleis der natie

Dure deugdzaamheid

De Belgische partijfinanciering komt erop neer dat de belastingplichtige jaarlijks een onfatsoenlijke 73 miljoen euro betaalt om de politieke partijen deugdzaam te houden.