Economische depressie valt te vermijden

De verspreiding van het coronavirus maakt een zware recessie onontkoombaar, maar een depressie is te vermijden als genoeg maatregelen worden getroffen.