leading story

Een baksteen voor een evenwichtige portefeuille

Vastgoed heeft een plaats in een evenwichtige beleggingsportefeuille. Maar wat is het ideale aandeel van (papieren) bakstenen in uw vermogen?