paleis der natie

Een geheugen van rubber

Achter Leopold II trok een stoet van graaiende zakenlui en bankiers door Congo-Vrijstaat. De overdracht van de kolonie aan België was hun manier om het wingewest van de vorst over te nemen.